Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия – консумативи за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-04 16:05:00
№ 20200604vkgj6727549

Описание:

Доставка на медицински изделия – консумативи, необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на Профила на купувача на Възложителя.


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2020-06-08 16:55:00
Обявление за поръчка 2020-06-08 16:55:00
Документация за участие 2020-06-09 12:20:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2020-07-28 14:55:00
Решение 766/13.08.2020 г. за избор на изпълнител 2020-08-13 16:50:00
Окончателен доклад 2020-08-13 16:50:00
Протоколи на Комисията 2020-08-13 16:50:00
Частично прекратяване 2020-09-04 11:40:00
Информация и документи за подписване на договор 2020-09-10 12:00:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-20 11:50:00
Договор ОП-129-20/09.10.2020 г. Глобал Медикал ООД 2020-10-20 11:55:00

<-- Обратно към поръчки