Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-03 15:55:00
№ 20200602yGoa6695692

Описание:

Доставка на медицински изделия – консумативи, необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на Профила на купувача на Възложителя.


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2020-06-08 11:00:00
Обявление за поръчка 2020-06-08 11:00:00
Документация за участие 2020-06-08 11:05:00
Отговор на въпрос 2020-06-18 15:20:00
Актуална техническа спецификация 2020-06-19 11:50:00
Решение за изменение 2020-06-22 11:05:00
СЪОБЩЕНИЕ 2020-07-23 11:00:00
Протокол 2 2020-09-18 07:55:00
Съобщение за отваряне на ценови преложения 2020-12-15 17:20:00
Решение за частично прекратяване 2021-01-14 15:15:00
Обявление за прекратяване на позиции 2021-02-19 15:10:00
Протоколи на комисията 2021-03-12 15:05:00
Окончателен доклад 2021-03-12 15:10:00
Решение за избор на изпълнител 2021-03-12 15:15:00
Съобщение по чл.43 от ЗОП до Хелткеър С ООД 2021-03-29 12:12:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ 2021-04-14 15:40:00
Решение за частично прекратяване 2021-04-21 10:30:00
Решение за изменение 2021-04-27 09:05:00
Обявление за частично прекратяване 2021-07-12 11:30:00
Обявление за възложена поръчка 2021-07-08 16:00:00
Договори 2021-07-08 16:05:00
Обявление за изменение 2021-07-19 15:05:00
Обявление за възложена поръчка 2021-07-19 15:10:00
Договори 2021-07-19 15:15:00
Обявление за възложена поръчка 2021-08-04 12:33:00
Договори 2021-08-04 12:34:00
Обявление за възложена поръчка 2021-09-07 15:50:00
Договор с Елпак Лизинг ЕООД 2021-09-07 15:55:00
Допълнително споразумение по Договор ОП-123-21 и обявление за изменение 2021-10-29 09:31:00
Анекс към договор ОП-144-21 и обявление за изменение 2022-08-12 10:30:00

<-- Обратно към поръчки