Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-05-28 15:25:00
№ 20200528aufI6667518

Описание:

Доставка на медицински изделия – консумативи, необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на Профила на купувача на Възложителя.


ПубликацияДата
Решение за откриване 2020-06-01 15:35:00
Обявление за поръчка 2020-06-01 15:35:00
Документация за участие 2020-06-02 16:30:00
Отговор на запитване от участник 2020-06-12 15:15:00
Протокол 2 2020-10-02 11:10:00
Съобщение за отваряне на ценови преложения 2020-12-16 16:20:00
Решение за частично прекратяване 2021-01-14 15:10:00
Обявление за прекратяване на позиции 2021-02-19 15:25:00
Съобщение за провеждане на жребий 2021-02-23 15:35:00
Протоколи на комисията 2021-03-11 14:35:00
Окончателен доклад 2021-03-11 14:35:00
Решение за избор на изпълнител 2021-03-11 14:45:00
Решение за изменение 2021-03-31 12:19:00
Решение за изменение 2021-04-14 14:40:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ 2021-04-14 15:45:00
Решение за частично прекратяване 2021-04-21 10:25:00
Решение за изменение 2021-05-18 14:20:00
Решение за изменение 2021-05-25 15:50:00
Обявление за частично прекратяване 2021-07-12 11:45:00
Обявление за възложена поръчка 2021-07-19 15:30:00
Договори 2021-07-19 15:50:00
Допълнително споразумение по Договор ОП-109-21 и обявление за изменение 2021-09-07 10:30:00

<-- Обратно към поръчки