Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на застрахователни услуги, разделени в шест самостоятелно обособени позиции, за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив “

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-11 15:08:06
№ 20200518ZgLK6611856

Описание:ПубликацияДата
решение за откриване 2020-06-15 12:50:00
обявление 2020-06-15 12:50:00
условия 2020-06-16 14:35:00
образец предложение за изпълнение на поръчката 2020-06-16 14:35:00
образец декларации 2020-06-16 14:35:00
ЕЕДОП 2020-06-16 14:35:00
становище за изменение на проект на договор 2020-06-16 14:40:00
таблица №1 ГО 2020-06-16 14:40:00
таблица №2 Каско 2020-06-16 14:40:00
образец ценово предложение СОП 6 2020-06-16 14:40:00
образец ценово предложение СОП 1 2020-06-16 14:40:00
образец ценово предложение СОП 2 2020-06-16 14:40:00
образец ценово предложение СОП 3 2020-06-16 14:45:00
образец ценово предложение СОП 4 2020-06-16 14:45:00
образец ценово предложение СОП 5 2020-06-16 14:45:00
Техническо задание СОП 1 2020-06-16 14:45:00
Техническо задание СОП 2 2020-06-16 14:45:00
Техническо задание СОП 3 2020-06-16 14:45:00
Приложение 3.2 описна апаратура 2020-06-16 14:50:00
Приложение 3.3 опис на апаратура 2020-06-16 14:50:00
Техническо задание СОП 5 2020-06-16 14:50:00
Техническо задание СОП 6 2020-06-16 14:50:00
проект на договор 2020-06-16 14:50:00
списък на персонала по групи 2020-06-16 14:50:00
Техническо задание СОП 4 2020-06-16 15:00:00
протокол 1 2020-08-13 15:45:00
протокол 2 2020-08-13 15:50:00
покана 2020-10-12 15:35:00
протокол 3 2020-09-25 15:40:00
протокол 4 2020-10-22 15:45:00
протокол 5 2020-10-29 15:45:00
протокол 6 и 7 2020-11-09 15:45:00
окончателен доклад 2020-11-09 15:50:00
решение 2020-11-09 15:50:00
обявление за възложена поръчка 2021-01-22 18:15:00
Договор № ОП-01-21 От дата: 2021-01-05 2021-01-26 09:45:00
Договор № ОП-02-21 От дата: 2021-01-05 2021-01-26 09:50:00
Договор № ОП-160-20 От дата: 2020-12-29 2021-01-26 09:50:00
Договор № ОП-159-20 От дата: 2020-12-29 2021-01-26 09:55:00
Договор № ОП-158-20 От дата: 2020-12-29 2021-01-26 09:55:00
Договор № ОП-157-20 От дата: 2020-12-29 2021-01-26 09:55:00

<-- Обратно към поръчки