Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на опаковки за приготвени ястия в Болнична кухня за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-03 14:25:54
№ 20200320RngZ6558720

Описание:ПубликацияДата
решение за откриване 2020-06-08 14:20:00
обявление 2020-06-08 14:20:00
образец декларации 2020-06-08 14:20:00
условия 2020-06-08 14:20:00
образец ценово предложение 2020-06-08 14:25:00
декларация за съответствие 2020-06-08 14:25:00
проект на договор 2020-06-08 14:25:00
образец предложение за изпълнение на поръчката 2020-06-08 14:25:00
Техническа спецификация 2020-06-08 14:30:00
ЕЕДОП 2020-06-08 14:25:00
ЕЕДОП 2020-06-08 14:15:00
протокол 1 2020-08-07 13:05:00
покана 2020-10-09 12:10:00
окончателен доклад 2020-10-19 10:25:00
решение 2020-10-19 10:25:00
протокол 3 2020-10-19 10:25:00
протокол 2 2020-10-19 10:30:00
обявление за възложена поръчка 2020-12-14 13:10:00
Договор за обществена поръчка 2020-12-14 13:15:00

<-- Обратно към поръчки