Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на ехографски апарати, разделени на самостоятелно обособени позиции за нуждите на Клиника по кардиология, Клиника по неврохирургия, Втора клиника по хирургия и Клиника по урология на УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-03-20 23:50:00
№ 20200319WVqv6532871

Описание:

Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционно обслужване на ехографски апарати, разделени на самостоятелно обособени позиции за нуждите на Клиника по кардиология, Клиника по неврохирургия, Втора клиника по хирургия и Клиника по урология, с характеристики, описани подробно в техническа спецификация на възложителя.


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедурата 2020-03-23 11:30:00
Обявление за поръчка 2020-03-23 11:30:00
Документация за участие 2020-03-25 14:45:00
Решение за изменение 2020-04-28 14:35:00
Обявление за изменение 2020-04-28 14:35:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2020-08-12 16:30:00
Решение 785/20.08.2020 г. за избор на изпълнител 2020-08-20 12:05:00
Окончателен доклад на Комисията 2020-08-20 12:05:00
Протоколи на Комисията 2020-08-20 12:05:00
Информация и документи за подписване на договор 2020-09-08 17:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-11-06 11:35:00
Договор ОП-127-20/09.10.2020 2020-11-06 11:40:00
Договор ОП-128-20/09.10.2020 2020-11-06 11:45:00
Договор ОП-126-20/09.10.2020 2020-11-06 11:45:00

<-- Обратно към поръчки