Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Рамково споразумение за проектантски услуги и авторски надзор за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-05-22 09:35:26
№ 20200318uFtv6529123

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване и обявление 2020-05-26 15:25:00
Документация за участие 2020-05-26 15:55:00
Протокол 1 2020-08-27 15:40:00
Протокол № 2 2020-10-01 15:55:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2020-11-09 15:35:00
Решение за класиране, Окончателен доклад и протоколи на Комисията 2020-12-18 14:35:00
Покана с изх. № 884 / 23.02.2021 г. и Техническо задание към нея 2021-02-23 15:35:00
Покана с изх. № 955 / 26.02.2021 г. и Техническо задание към нея 2021-02-26 10:20:00
Обявление за възложена поръчка 2021-03-08 11:10:00
Протокол и Решение за класиране по покана с изх. @№ 955 / 26.02.2021 г. 2021-03-22 15:30:00
Протокол и Решение за класиране по покана с изх. @№ 884 / 23.02.2021 г. 2021-03-22 15:30:00
Покана с изх. № 1792 / 21.04.2021 г. и Техническо задание към нея 2021-04-21 09:15:00
Протокол и Решение за класиране по покана с изх. @№ 1792 / 21.04.2021 г. 2021-05-21 13:35:00
Покана с изх. № 2241 / 28.05.2021 г. и Техническо задание към нея 2021-05-28 11:40:00
Решение № 539 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 2241/28.05.2021 г. 2021-06-08 10:55:00
Договор ПОП-40-21 2021-07-30 14:15:00
Договор ПОП-56-21 2021-07-30 14:16:00
Договор ПОП-63-21 2021-07-30 14:16:00
Обявление за възложена поръчка 2021-07-30 14:19:00
Договор ПОП-168-21 и обявление за възложена поръчка 2021-11-01 15:55:00
ПОКАНА С ИЗХ. № 4753 / 17.11.2021 Г. И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 2021-11-17 09:54:00
Решение за класиране и определяне на изпълнители №1129/01.12.2021 г. и Протокол от работата на комисията 2021-12-01 14:41:00
ПОКАНА С ИЗХ. № 479 / 03.02.2022 Г. 2022-02-03 12:29:00
ДОГОВОР ПОП-06-22 И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2022-02-07 15:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ №151/15.02.2022 Г. И ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2022-02-15 13:45:00
ПОКАНА С ИЗХ. № 1028 / 09.03.2022 Г. И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИ 2022-03-09 11:18:00
ДОГОВОР ПОП-56-22 И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2022-03-17 16:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ №275/29.03.2022 Г. И ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2022-03-29 10:36:00
ДОГОВОР ПОП-77-22 И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2022-05-30 15:12:00
ПОКАНА С ИЗХ. № 2368 / 15.06.2022 Г. И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 2022-06-15 08:45:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ №513/06.07.2022 Г. И ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2022-07-06 14:22:00
ДОГОВОР ПОП-121-22 И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2022-08-11 14:30:00
ПОКАНА С ИЗХ. № 3437 / 29.08.2022 Г. И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 2022-08-29 14:30:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ №700/15.09.2022 Г. И ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2022-09-15 08:35:00
ПОКАНА С ИЗХ. № 4082 / 14.10.2022 Г. И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 2022-10-14 14:05:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ №822/27.10.2022 Г. И ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2022-10-27 14:55:00
ДОГОВОР ПОП-151-22 И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2022-11-07 12:45:00
ДОГОВОР ПОП-190-22 И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2022-12-23 16:25:00
ПОКАНА С ИЗХ. № 370 / 20.01.2023 Г. И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 2023-01-20 14:45:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ №90/31.01.2023 Г. И ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2023-01-31 13:35:00
ПОКАНА С ИЗХ. № 628 / 06.02.2023 Г. И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 2023-02-06 14:25:00
АНЕКС НА ДОГОВОР ПОП-56-22/11.03.2022Г. И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 2023-02-08 13:30:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ №138/17.02.2023 Г. И ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2023-02-17 10:40:00
ПОКАНА С ИЗХ. № 1300 / 20.03.2023 Г. И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 2023-03-20 14:40:00
ДОГОВОР ПОП-72-23 И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2023-03-21 10:25:00
ДОГОВОР ПОП-52-23 И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2023-03-21 10:35:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ №261/04.04.2023 Г. И ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2023-04-04 14:45:00
Договор № ПОП-08-21 От дата: 2021-02-05 2021-03-08 11:11:00

<-- Обратно към поръчки