Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Клиника по клинична хематология, Клиника по Ендокринология и Клиника по Ревматология на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. „Васил Априлов“ №15а, гр. Пловдив

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-03-12 16:16:00
№ 20200226PIum6412498

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване и обявление на поръчката 2020-03-16 10:25:00
Документация на обществената поръчка 2020-03-17 09:10:00
Решение за изменение и актуализирани приложения от документацията за участие 2020-04-02 13:30:00
решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2020-04-27 11:05:00
Покана за отваряне на цени 2020-05-28 10:15:00
Протокол 1 2020-06-05 09:15:00
Протокол № 2 2020-06-05 09:20:00
Окончателен доклад 2020-06-05 09:20:00
Решение №479 2020-06-05 09:25:00
Договор ОП-73-20/09.07.2020 2020-07-20 12:00:00
Обявление за възложена поръчка 2020-07-20 12:05:00

<-- Обратно към поръчки