Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка и оборудване на стаи за наблюдение на рискови пациенти (монитори, инфузомати, бактерицидни лампи, аспирационни устройства и друго) за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД“, гр. Пловдив

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-11-22 14:50:00
№ 20191111YKTi6250453

Описание:

Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционно обслужване на оборудване на стаи за наблюдение на рискови пациенти (монитори, инфузомати, бактерицидни лампи, аспирационни устройства и друго) за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, по обособени позиции и с характеристики, описани подробно в техническа спецификация на възложителя


Документи
49032019221411_Reshenie 775_22.11.2019 otkrivane.pdf
49132019221411_Обявление за поръчка.pdf
49292019221411_Образец Техническо предложение.doc
49362019221411_Образец Ценово предложение.xls
49472019221411_Образци декларации.doc
49542019221411_Проект на договор Профил.pdf
49592019221411_Спецификация Аспиратор.pdf
50042019221411_Спецификация Бактерицидна лампа.pdf
50102019221411_Спецификация Инфузомат.pdf
50142019221411_Спецификация Пациентен монитор.pdf
50202019221411_Спецификация Перфузор.pdf
50282019221411_Условия за участие.pdf

ПубликацияДата
Протокол на Комисията 2020-01-09 09:30:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2020-07-03 12:10:00
Протоколи на Комисията 2020-09-15 16:40:00
Окончателен доклад на Комисията 2020-09-15 16:40:00
Решение за избор на изпълнител и частично прекратяване на поръчката 2020-09-15 16:40:00
Информация и документи за подписване на договор 2020-10-07 08:10:00
Обявление за възложена поръчка 2020-11-04 15:50:00
Договор ОП-140-20/27.10.2020 2020-11-04 16:00:00
Обявление за прекратяване на позиция 2020-11-09 15:30:00
Обявление за прекратяване на позиция 2020-11-09 15:40:00
Решение за изменение 2020-11-17 15:55:00
обявление за възложена поръчка 2021-02-16 15:55:00
Договор № ОП-05-21 2021-02-16 16:00:00

<-- Обратно към поръчки