Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на ултразвуков апарат с необходимия софтуер и ултразвукови сонди за нуждите на специфичната дейност на Отделение по инвазивна кардиология при УМБАЛ Свети Георги ЕАД“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-11-04 16:35:00
№ 20191029wYuE6205029

Описание:


Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционно обслужване на 1 брой фабрично нов ултразвуков апарат с необходимия софтуер и ултразвукови сонди за нуждите на специфичната дейност на Отделение по инвазивна кардиология при УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, съгласно техническата спецификация на възложителя.


ПубликацияДата
Решение и Обявление за откриване на процедурата 2019-11-04 16:55:00
Документация за участие 2019-11-04 16:55:00
Становище за изменение на стандартизиран образец на договор 2019-11-04 16:55:00
Покана за отваряне на цени 2019-12-05 15:30:00
Протоколи и окончателен доклад 2019-12-11 15:45:00
Решение за класиране и избор на изпълнител 2019-12-11 15:50:00
Обявление за възложена поръчка 2020-02-28 16:20:00
Договор за обществена поръчка 2020-02-28 16:25:00

<-- Обратно към поръчки