Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на инструментариум за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив,

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-12-04 15:13:41
№ 20191023ghVs6169042

Описание:ПубликацияДата
решение 2019-12-09 14:25:00
обявление 2019-12-09 14:25:00
документация за участие 2019-12-09 14:25:00
тех. предложение 2019-12-09 14:25:00
образец ценово предложение 2019-12-09 14:30:00
тех. спецификация 2019-12-09 14:30:00
образец декларации 2019-12-09 14:30:00
проект на договор 2019-12-09 14:30:00
ЕЕДОП 2019-12-09 14:35:00
Протокол 1 2020-03-05 13:35:00
Протокол 2 2020-03-05 13:35:00
покана 2020-05-12 11:20:00
протокол 3 2020-04-15 11:10:00
протокол 4 2020-05-27 14:25:00
протокол 5 2020-06-10 13:30:00
протокол 6 2020-06-24 11:30:00
окончателен доклад 2020-06-24 11:35:00
решение 2020-06-24 11:35:00
обявление за възложена поръчка 2020-07-15 11:15:00
обявление за възложена поръчка 2020-09-08 17:20:00
Договор № ОП-91-20 От дата: 2020-08-14 2020-09-10 15:35:00
Договор № ОП-89-20 От дата: 2020-08-14 2020-09-10 15:35:00
Договор № ОП-90-20 От дата: 2020-08-14 2020-09-10 15:40:00
Договор № ОП-99-20 От дата: 2020-08-25 2020-09-14 10:25:00

<-- Обратно към поръчки