Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на задължително минимално оборудване за хистологична лаборатория и токсикохимична лаборатория за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-08-14 12:43:40
№ 20190726igup5965912

Описание:


Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционно обслужване на Ръчен ротационен микротом, Автоматичен тъканен процесор /хистокинет/ и Криостат за рутинна хистологична работа с характеристики, описани подробно в техническа спецификация на възложителя.


ПубликацияДата
Решение, Обявление, Документация 2019-08-14 13:51:00
Разяснения 2019-08-21 15:38:00
Решение за изменение. Актуализирана документация 2019-08-21 15:39:00
Покана за отваряне на цени 2019-10-23 15:50:00
Протоколи от работа на комисията и окончателен доклад 2019-11-19 14:05:00
Решение за класиране и избор на изпълнител 2019-11-19 14:10:00
Договор за обществена поръчка 2020-01-02 15:15:00
Обявление за възложена поръчка 2020-01-02 15:15:00

<-- Обратно към поръчки