Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия – консумативи за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-08-26 16:31:17
№ 20190719wRyS5936823

Описание:

Доставка на медицински изделия – консумативи, необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на Профила на купувача на Възложителя.


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедурата 2019-08-29 10:40:00
Обявление за поръчка 2019-08-29 10:50:00
Документация за участие 2019-08-29 11:15:00
Решение за изменение 2019-09-13 10:30:00
Актуализирана Спецификация 2019-09-13 12:00:00
Протокол на Комисията 2019-11-07 15:00:00
Покана за отваряне на цени 2020-01-21 17:15:00
Протоколи на Комисията 2020-02-05 15:10:00
Окончателен доклад 2020-02-05 15:15:00
Решение за избор на изпълнител и частично прекратяване 2020-02-05 15:15:00
Документи за сключване на договор 2020-03-05 15:50:00
Обявление за възложена поръчка 2020-04-22 15:30:00
Договор ОП-38-20_23.03.2020 г. Ортомед трейдинг ООД 2020-04-22 15:35:00
Обявление за възложена поръчка 2020-05-07 10:45:00
Договор ОП-42-20_06.04.2020_Екос Медика ООД 2020-05-07 12:15:00
Договор ОП-43-20_06.04.2020_Софарма трейдинг АД 2020-05-07 12:15:00
Договор ОП-44-20_06.04.2020_Язон трейд ЕООД 2020-05-07 12:20:00
Договор ОП-45-20_06.04.2020_Соломед ЕООД 2020-05-07 12:20:00
Договор ОП-46-20_06.04.2020_Сани Мед ЕООД 2020-05-07 12:20:00
Договор ОП-47-20_06.04.2020_РСР ЕООД 2020-05-07 12:25:00
Договор ОП-48-20_06.04.2020_Медикард ООД 2020-05-07 12:25:00
Договор ОП-49-20_06.04.2020_Интерагро-90 ЕООД 2020-05-07 12:25:00
Договор ОП-50-20_06.04.2020_ Глобал Медикал ООД 2020-05-07 12:25:00
Договор ОП-51-20_06.04.2020_ Вега Медикал ЕООД 2020-05-07 12:30:00
Договор ОП-52-20_06.04.2020_Антисел България ООД 2020-05-07 12:30:00
Договор ОП-64-20_ЕЛ ДОРА ООД 2020-06-22 11:25:00
Частично прекратяване 2020-11-09 17:30:00
Частично прекратяване 2020-11-19 13:55:00
Частично прекратяване 2020-12-29 13:30:00

<-- Обратно към поръчки