Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на работно облекло за персонала на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, запазена по смисъла на чл. 12 от ЗОП"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-07-05 16:18:41
№ 20190705bXgz5887216

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване на процедурата. Обявление на поръчката. 2019-07-08 10:21:00
Документация на поръчката 2019-07-10 08:44:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2019-08-27 15:10:00
Протоколи на Комисията, Окончателен доклад и Решение за класиране и избор на изпълнител 2019-09-20 15:10:00
Обявление за възложена поръчка 2019-11-25 15:45:00
Договор № ОП-112-19 От дата: 2019-10-25 2019-11-25 15:50:00

<-- Обратно към поръчки