Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Закупуване на апаратура за диагностични и терапевтични електрофизиологични интервенции за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-07-02 15:48:08
№ 20190701qbpx5831295

Описание:

Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционно обслужване на апаратура за диагностични и терапевтични електрофизиологични интервенции, която вклъчва система за картографиране на образи, записваща система за електрофизиологични процедури, сърдечен стимулатор, генератор за сърдечна аблцаия и помпа за иригация на аблационен катетър, с характеристики, описани подробно в техническа спецификация на възложителя.ПубликацияДата
Становище за изменение на стандартизиран образец на договор 2019-07-05 10:05:00
Решение за откриване на процедурата и Обявление 2019-07-05 10:10:00
Документация за участие 2019-07-05 10:15:00
Покана за отваряне на цени 2019-10-31 15:30:00
Протоколи от работа на комисията и окончателен доклад 2019-11-19 13:35:00
Решение за класиране и избор на изпълнител 2019-11-19 13:40:00
Договор за обществена поръчка 2020-01-03 14:15:00
Обявление за възложена поръчка 2020-01-03 14:20:00

<-- Обратно към поръчки