Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-05-20 15:08:53
№ 20190422rnuV5759076

Описание:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“ по 8 /осем/ самостоятелно обособени позиции съгласно Приложение №4 от документацията за участие.


Документи
11382019201505_10. Решение храни.pdf
11502019201505_11. Обявление храни.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие 2019-05-22 10:45:00
Становище 2019-05-22 10:45:00
ЕЕДОП 2019-05-22 10:45:00
Протокол №1 2019-08-29 11:00:00
Покана 2019-10-07 08:00:00
Протокол №2 2019-10-24 14:00:00
Протокол №3 2019-10-24 14:00:00
Доклад 2019-10-24 14:00:00
Решение №693 от 24.10.2019г. 2019-10-24 14:00:00
Обявление за възложена поръчка 2020-02-05 15:00:00
Договор Симид 2020-02-05 15:00:00
Договор Любекс 2020-02-05 15:00:00
Договор Надежда 2020-02-05 15:00:00
Договор Салдо 2020-02-05 15:00:00
Договар Фантастика 2020-02-05 15:00:00
Обявление за приключване договор за ОП 2020-09-29 15:35:00

<-- Обратно към поръчки