Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на изплащане на фабрично нов линеен ускорител с необходимото окомплектоване за работа – дозиметрична апаратура, устройства за имобилизация и други, за нуждите на Клиника по лъчева терапия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-02-22 17:13:27
№ 20190218CKpf5674679

Описание:

Поръчката включва доставка на изплащане на фабрично нов линеен ускорител с необходимото окомплектоване за работа – дозиметрична апаратура, устройства за имобилизация и други, за нуждите на Клиника по лъчева терапия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, в това число обучение на персонала, гаранционно обслужване на апаратурата - отстраняване на гаранционни дефекти, така и сервизно обслужване - текуща поддръжка и профилактики, а така също и изработка на инвестиционни проекти за адаптиране на помещение в Клиника по лъчева терапия за инсталиране на линейния ускорител – част Технологична, Електротехнологична, Лъчзащита и ОВК (при необходимост), както и КСС.


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедурата 2019-02-25 15:01:00
Обявление за поръчка 2019-02-25 15:02:00
Документация за участие 2019-02-26 19:46:00
Отговор на въпрос 2019-03-08 14:56:00
Отговор на въпрос 2019-03-11 22:50:00
Решение за изменение 2019-03-14 10:46:00
Съобщение за спиране на процедурата 2019-04-01 18:35:00
Информация при производство по обжалване 2019-04-02 10:55:00
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 2019-06-07 11:45:00
Протокол на Комисията 2019-07-18 16:05:00
Покана за отваряне на цени 2019-08-27 14:15:00
Протокол на Комисията 2019-09-11 16:05:00
Протокол на Комисията 2019-09-11 16:05:00
Протокол на Комисията 2019-09-11 16:05:00
Окончателен доклад 2019-09-11 16:10:00
Решение за избор на изпълнител 2019-09-11 16:10:00
Съобщение за обжалване 2019-09-25 10:20:00
Съобщение за обжалване 2019-12-09 10:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-03-27 15:00:00
Договори за изпълнение на обществена поръчка 2020-03-27 15:05:00
Договори с подизпълнители на обществена поръчка 2020-04-29 08:40:00

<-- Обратно към поръчки