Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Периодична доставка на ваучери за храна за нуждите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-09-12 15:00:53
№ 20180824EMOp5437821

Описание:

Периодична доставка на ваучери за храна за нуждите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги” ЕАД гр. Пловдив

В предмета на доставка са включени:

-Ваучери за храна по НАРЕДБА № 7 ОТ 9 ЮЛИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР;

-Ваучери за храна по НАРЕДБА № 11 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ.

 Документи
29202018171009_Reshenie vaucheri.pdf
29502018171009_Obqvlenie.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие 2018-09-15 16:45:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2018-11-02 15:00:00
Покана за провеждане на жребий 2018-11-28 15:05:00
Протоколи 2018-12-07 15:05:00
Решение и Окончателен доклад 2018-12-07 15:10:00
Договор за обществена поръчка 2019-02-05 10:10:00
Обявление за възложена поръчка 2019-02-11 10:35:00

<-- Обратно към поръчки