Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия – консумативи за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-01-17 23:46:00
№ 20180107qhAN5093169

Описание:

Доставка на медицински изделия – консумативи, необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация публикувана на Профила на купувача на Възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 24 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при прогнозен годишен пациентопоток от 80 000 пациента и в рамките на практикуването на 52 медицински специалности, посочени подробно в решението за откриване на поръчката.


ПубликацияДата
Решение и обявление за поръчка 2018-01-22 12:16:00
Документация за участие 2018-01-22 14:37:00
Отговор на въпрос 2018-01-30 15:29:00
Отговор на въпрос 2018-02-02 15:53:00
Отговор на въпрос 2018-02-05 11:05:00
Отговор на въпрос 2018-02-12 15:36:00
Отговор на въпрос 2018-02-13 11:07:00
Протокол на Комисията 2018-06-25 16:00:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2018-07-30 15:30:00
Протоколи и окончателен доклад на комисията 2018-08-24 16:30:00
Решение за избор на изпълнители 2018-08-24 18:00:00
Решение №640/12.09.2018г. за избор на изпълнител и частично изменение 2018-09-12 15:06:00
Информация за сключване на договори 2018-09-19 15:11:00
Протокол на Комисията 2018-10-12 15:18:00
Окончателен доклад 2018-10-12 15:19:00
Решение за избор на изпълнител 2018-10-12 15:20:00
Решение за изменение и частично прекратяване 2018-12-20 12:20:00
Решение за изменение и частично прекратяване 2019-01-25 17:50:00
ДОГОВОР ОП-171-18 ОТ ДАТА: 2018-12-18 2018-12-27 17:50:00
ДОГОВОР №172-18 ОТ ДАТА: 2018-12-07 2018-12-27 17:50:00
ДОГОВОР № ОП-05-19 ОТ ДАТА: 2019-01-18 2019-01-28 15:20:00
ДОГОВОР № ОП-173-18 ОТ ДАТА: 2018-12-12 2018-12-18 17:55:00
Анекс към Договор ОП-96-18/08.10.2018 г. 2019-02-22 18:00:00
Договор ОП-21-19 От дата: 2019-02-25 2019-03-18 16:40:00
Договор ОП-24-19 От дата: 2019-03-14 2019-03-18 16:50:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-05 16:50:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-12 16:55:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-19 16:25:00
Обявление за възложена поръчка 2019-03-19 17:05:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-23 16:20:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-23 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-28 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2018-12-05 16:00:00
Обявление за възложена поръчка 2018-12-05 16:35:00
Обявление за възложена поръчка 2018-12-31 16:30:00
Частично прекратяване 2019-01-22 16:15:00
Частично прекратяване 2019-01-22 16:40:00
Обявление за възложена поръчка 2019-01-30 16:25:00
Анекс към Договор ОП-133-18/31.10.2018 г. 2018-11-05 18:00:00
Анекс към Договор ОП-114-18/17.10.2018 г. 2018-10-25 18:00:00
Анекс към Договор ОП-92-18/05.10.2018 г. 2018-10-15 18:00:00
Анекс към Договор ОП-88-18/02.10.2018 г. 2018-10-09 18:05:00
Анекс към Договор ОП-109-18/16.10.2018 г. 2018-10-22 18:15:00
Договор № ОП-88-18 От дата: 2018-10-02 2018-11-02 16:40:00
Договор № ОП-89-18 От дата: 2018-10-05 2018-11-05 15:48:00
Договор № ОП-90-18 От дата: 2018-10-05 2018-11-05 15:53:00
Договор № ОП-91-18 От дата: 2018-10-05 2018-11-05 15:54:00
Договор № ОП-92-18 От дата: 2018-10-05 2018-11-05 15:59:00
Договор № ОП-93-18 От дата: 2018-10-05 2018-11-05 16:03:00
Договор № ОП-94-18 От дата: 2018-10-05 2018-11-05 16:16:00
Договор № ОП-96-18 От дата: 2018-10-08 2018-11-05 16:18:00
Договор № ОП-97-18 От дата: 2018-10-08 2018-11-05 16:20:00
Договор № ОП-98-18 От дата: 2018-10-11 2018-11-09 13:45:00
Договор № ОП-99-18 От дата: 2018-11-11 2018-11-09 13:50:00
Договор № ОП-100-18 От дата: 2018-10-11 2018-11-09 13:55:00
Договор № ОП-101-18 От дата: 2018-10-11 2018-11-09 14:05:00
Договор № ОП-102-18 От дата: 2018-10-11 2018-11-09 14:15:00
Договор № ОП-103-18 От дата: 2018-10-11 2018-11-09 14:30:00
Договор № ОП-104-18 От дата: 2018-10-11 2018-11-09 14:50:00
Договор № ОП-107-18 От дата: 2018-10-16 2018-11-15 12:03:00
Договор № ОП-108-18 От дата: 2018-10-16 2018-11-15 12:12:00
Договор № ОП-109-18 От дата: 2018-10-16 2018-11-15 13:42:00
Договор № ОП-110-18 От дата: 2018-10-16 2018-11-15 13:46:00
Договор № ОП-111-18 От дата: 2018-10-16 2018-11-15 13:52:00
Договор № ОП-112-18 От дата: 2018-10-16 2018-11-15 14:02:00
Договор № ОП-113-18 От дата: 2018-10-17 2018-11-16 15:32:00
Договор № ОП-114-18 От дата: 2018-10-17 2018-11-16 15:35:00
Договор № ОП-115-18 От дата: 2018-10-17 2018-11-16 15:39:00
Договор № ОП-116-18 От дата: 2018-10-17 2018-11-16 15:41:00
Договор № ОП-117-18 От дата: 2018-10-17 2018-11-16 15:43:00
Договор № ОП-118-18 От дата: 2018-10-17 2018-11-16 15:46:00
Договор № ОП-119-18 От дата: 2018-10-17 2018-11-16 15:48:00
Договор № ОП-120-18 От дата: 2018-10-22 2018-11-21 11:39:00
Договор № ОП-121-18 От дата: 2018-10-22 2018-11-21 12:03:00
Договор № ОП-122-18 От дата: 2018-10-22 2018-11-21 12:05:00
Договор № ОП-123-18 От дата: 2018-10-22 2018-11-21 12:07:00
Договор № ОП-125-18 От дата: 2018-10-25 2018-11-21 14:33:00
Договор № ОП-126-18 От дата: 2018-10-25 2018-11-21 14:36:00
Договор № ОП-127-18 От дата: 2018-10-29 2018-11-21 14:45:00
Договор № ОП-128-18 От дата: 2018-10-29 2018-11-21 14:47:00
Договор № ОП-129-18 От дата: 2018-10-31 2018-11-30 18:00:00
Договор № ОП-130-18 От дата: 2018-10-31 2018-11-30 17:05:00
Договор № ОП-131-18 От дата: 2018-10-31 2018-11-30 17:10:00
Договор № ОП-132-18 От дата: 2018-10-31 2018-11-30 17:15:00
Договор № ОП-133-18 От дата: 2018-10-31 2018-11-30 17:20:00
Договор № ОП-139-18 От дата: 2018-11-02 2018-11-30 17:30:00
Договор № ОП-140-18 От дата: 2018-11-02 2018-11-30 17:35:00
Договор № ОП-141-18 От дата: 2018-11-02 2018-11-30 17:40:00
Договор № ОП-143-18 От дата: 2018-11-02 2018-11-30 17:45:00
Договор № ОП-150-18 От дата: 2018-11-12 2018-12-03 11:40:00
Договор № ОП-154-18 От дата: 2018-11-19 2018-12-03 11:45:00
Договор № ОП-155-18 От дата: 2018-11-20 2018-12-03 11:50:00

<-- Обратно към поръчки