Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на перфузори и инфузомати за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-11-17 13:53:09
№ 20171108pyVo5042368

Описание:

Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционно обслужване на перфузори и инфузомати за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД, съгласно техническата спецификация на възложителя по обособени позиции.


ПубликацияДата
Решение и обявление за поръчка 2017-11-20 10:43:00
Документация за участие 2017-11-21 10:51:00
Разяснения по условията на процедурата 2017-11-27 14:31:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2018-02-12 12:17:00
Протокол на Комисията 2018-02-26 11:43:00
Окончателен доклад 2018-02-26 11:44:00
Решение за избор на изпълнител 2018-02-26 11:46:00
Покана за сключване на договор 2018-03-14 13:50:00
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР 2018-03-14 13:51:00
Обявление за възложена поръчка 2018-04-04 14:21:00
Обявление за възложена поръчка 2018-05-30 16:00:00
Договор № ОП-16-18 От дата: 2018-03-27 2018-04-04 15:10:00
Договор № ОП-58-18 От дата: 2018-05-03 2018-05-30 16:10:00

<-- Обратно към поръчки