Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на ултразвукови апарати за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-10-25 15:09:50
№ 20171023LBZW5018907

Описание:

Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционно обслужване на 2 броя фабрично нови ултразвукови апарата за нуждите на клинични звена на УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, съгласно техническата спецификация на възложителя.


Документи
24002017251510_Решение 712_25.10.2017.pdf
24152017251510_Обявление за поръчка.pdf
26162017251510_Условия за участие.pdf
27092017251510_Техническа спецификация.xls
27162017251510_Техническо предложение ОП1.doc
27202017251510_Техническо предложение ОП2.doc
27322017251510_Проект договор.pdf
27482017251510_cenovo.xls
27582017251510_10492016311608_EEDOP.doc
28252017251510_образци декларации.doc

ПубликацияДата
Покана за отваряне на ценови предложения 2017-11-17 12:28:00
Протокол на Комисията 2017-11-27 10:19:00
Окончателен доклад 2017-11-27 10:20:00
Решение за избор на изпълнител 2017-11-27 10:21:00
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР 2017-12-05 09:20:00
Покана за сключване на договор 2017-12-05 16:31:00
Договор за поръчка 2018-01-22 09:12:00

<-- Обратно към поръчки