Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-10-18 11:16:26
№ 20170925AMfG4921258

Описание:ПубликацияДата
Документация на поръчката 2017-10-20 10:05:00
Решение и обявление за откриване на процедурата. 2017-10-20 13:24:00
Отговор на въпрос 2017-11-09 10:00:00
Протокол 1 на оценителната комисия- 2017-12-05 12:00:00
Покана за отваряне на ценовите предложения 2018-01-11 15:56:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2018-02-20 18:20:00
Протоколи и окончателен доклад на комисията 2018-03-14 15:15:00
Решение за класиране 2018-03-14 15:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-29 11:50:00
Рамково споразумение РОП-95-18/08.10.2018г. 2018-10-29 14:05:00
Покана по изх. № 170/17.01.2019г. 2019-01-17 11:45:00
Решение № 75 и Протокол на комисията по покана изх. № 170/17.01.2019 г. 2019-01-29 16:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-02-14 08:35:00
Договор РОП-07-19 2019-02-14 08:40:00
Покана по изх. № 754/25.02.2019г. 2019-02-25 11:50:00
Протокол № 1 на комисията по покана с изх. № 754/25.02.2019г. 2019-03-19 14:45:00
Решение № 209 за класиране и Протокол на комисията по покана 754/25.02.2019 г. 2019-03-29 14:15:00
Покана по изх. № 1451/12.04.2019г. 2019-04-12 14:00:00
Покана по изх. № 1537/18.04.2019г. 2019-04-18 10:45:00
Прекратяване 2019-04-25 10:30:00
Решение № 279 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 1451/12.04.2019 г. 2019-05-07 14:20:00
Решение № 296 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 1537/18.04.2019 г. 2019-05-15 14:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-05-22 10:30:00
Договор РОП-45-19 2019-05-22 10:50:00
Покана по изх. № 1965/27.05.2019г. 2019-05-27 10:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-06-10 10:30:00
договор РОП-72-19 2019-06-10 10:35:00
Решение № 379 за класиране и Протокол № 1 на оценителна комисия по покана изх. № 1965/27.05.2019 г. 2019-06-11 14:50:00
Покана с изх. № 2238 от 18.06.2019 г. 2019-06-18 14:45:00
Решение № 444 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 2238/18.06.2019 г. 2019-07-04 11:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-08-05 08:40:00
Договор РОП-101-19 и анекс 2019-08-05 08:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-08-05 08:55:00
Договор РОП-102-19 2019-08-05 09:00:00
Решение № 552 2019-08-27 10:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-10-07 15:40:00
Договор РОП-110-19 и анекс 2019-10-07 15:50:00
Покана по изх. № 3579/08.10.2019г. 2019-10-08 14:15:00
Покана по изх. № 3718/18.10.2019г. 2019-10-18 10:25:00
Решение № 692 за класиране и Протокол на комисията по покана 3579/08.10.2019 г. 2019-10-23 12:25:00
Протокол № 1 на комисията по покана с изх. № 3718/18.10.2019г. 2019-10-30 14:40:00
Покана по изх. № 3918/01.11.2019г. 2019-11-01 14:00:00
Решение № 734 за класиране и Протокол на комисията по покана 3718/18.10.2019 г. 2019-11-06 09:30:00
Покана по изх. № 4148/19.11.2019г. 2019-11-19 14:50:00
Решение № 772 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 3918/01.11.2019 г. 2019-11-21 12:40:00
Покана по изх. № 4245/25.11.2019г. 2019-11-25 14:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-11-29 11:30:00
Договор РОП-143-19 2019-11-29 11:30:00
Договор за подизпълнение на договор РОП-143-19 2019-11-29 11:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-11-29 11:40:00
Договор РОП-144-19 2019-11-29 11:40:00
Решение № 804 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 4148/19.11.2019 г. 2019-12-03 08:35:00
Покана по изх. № 4368/03.12.2019г. 2019-12-03 09:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-12-11 09:20:00
Договор РОП-147-19 2019-12-11 09:20:00
Решение № 838 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 4368/03.12.2019 г. 2019-12-17 14:50:00
Покана по изх. № 4660/20.12.2019г. 2019-12-20 15:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-12-27 11:50:00
договор роп-150-19 2019-12-27 11:50:00
АНЕКС ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РОП-95-18 от 08.10.2018г. 2020-01-09 14:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-01-09 14:25:00
Договор РОП-01-20 2020-01-09 14:30:00
Протокол на комисията по покана изх. № 4245/25.11.2019г. 2020-01-09 15:05:00
Решение № 21 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 4660/20.12.2019 г. 2020-01-09 15:30:00
Покана по изх. № 396/24.01.2020г. 2020-01-24 10:35:00
Решение № 65 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 4245/25.11.2019 г. 2020-01-27 15:05:00
Покана по изх. № 439/28.01.2020г. 2020-01-28 09:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-01-29 13:20:00
Договор РОП-05-20 2020-01-29 13:20:00
Решение № 89 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 396/24.01.2020 г. 2020-02-06 09:30:00
Покана по изх. № 647/06.02.2020г. 2020-02-06 15:25:00
Покана по изх. № 670/10.02.2020г. 2020-02-10 11:10:00
Решение № 119 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 439/28.01.2020 г. 2020-02-18 11:30:00
Решение № 131 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 647/06.02.2020 г. 2020-02-20 10:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-03-10 08:15:00
Договор РОП-29-20 2020-03-10 08:15:00
Покана по изх. № 1149/09.03.2020г. 2020-03-10 09:00:00
Решение № 213 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 670/10.02.2020 г. 2020-03-18 14:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-03-20 12:50:00
Договор РОП-33-20 2020-03-20 12:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-03-20 13:00:00
Договор РОП-34-20 2020-03-20 13:00:00
Решение № 228 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 1149/20.03.2020 г. 2020-03-20 15:15:00
Покана по изх. № 1797/28.04.2020г. 2020-04-28 11:15:00
Решение № 393 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 1797/28.04.2020 г. 2020-05-13 10:50:00
Покана по изх. № 2032/19.05.2020г. 2020-05-19 14:25:00
Покана по изх. № 2084/21.05.2020г. 2020-05-21 08:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-05-21 14:00:00
Договор РОП-59-20 2020-05-21 14:00:00
Покана по изх. № 2130/26.05.2020г. 2020-05-26 09:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-06-01 11:15:00
Договор РОП-60-20 2020-06-01 11:15:00
Решение № 456 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 2032/19.05.2020 г. 2020-06-02 13:55:00
Решение № 460 за класиране и Протокол на комисията по покана 2084/21.05.2020 г. 2020-06-03 11:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-06-08 10:40:00
Договор РОП-61-20 2020-06-08 10:40:00
Договор РОП-62-20 2020-06-08 10:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-06-09 10:30:00
Договор РОП-63-20 2020-06-09 10:30:00
Решение № 497 за класиране и Протокол на комисията по покана изх. № 2130/26.05.2020 г. 2020-06-10 14:20:00
Покана с изх. № 2385 от 12.06.2020 г. 2020-06-12 14:17:00
Покана с изх. № 2406 от 16.06.2020 г. 2020-06-16 11:59:00
Покана с изх. № 2480 от 19.06.2020 г. 2020-06-19 14:31:00
Покана с изх. № 2481 от 19.06.2020 г. 2020-06-19 14:32:00
Покана с изх. № 2506 от 23.06.2020 г. 2020-06-23 15:14:00
Решение № 561 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 2385/12.06.2020 г. 2020-06-26 08:42:00
Договор РОП-70-20 2020-07-06 12:16:00
Договор за подизпълнение на Договор РОП-70-20 2020-07-06 12:18:00
Обявление за възложена поръчка 2020-07-06 12:19:00
Решение № 607 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 2406/16.06.2020 г. 2020-07-06 16:19:00
Решение № 606 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 2480/19.06.2020 г. 2020-07-06 16:23:00
Договор РОП-71-20 2020-07-08 15:49:00
Обявление за възложена поръчка 2020-07-08 15:51:00
Решение № 627 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 2481/19.06.2020 г. 2020-07-10 12:06:00
Решение № 628 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 2506/23.06.2020 г. 2020-07-10 12:12:00
Договор РОП-72-20 2020-07-15 11:38:00
Обявление за възложена поръчка 2020-07-15 11:39:00
Договор РОП-77-20 2020-07-21 11:16:00
Обявление за възложена поръчка 2020-07-21 11:17:00
Покана с изх. № 2865/21.07.2020 г. 2020-07-21 16:14:00
Покана изх. № 2915 / 24.07.2020 г. 2020-07-24 14:06:00
Договор РОП-78-20 2020-07-30 10:10:00
Обявление за възложена поръчка 2020-07-30 10:14:00
Решение № 748 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 2865/21.07.2020 г. 2020-08-05 14:36:00
Решение № 747 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 2915/24.07.2020 г. 2020-08-05 14:39:00
Договор РОП-82-20 2020-08-11 08:46:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-11 08:47:00
Договор РОП-88-20 2020-08-11 08:48:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-11 08:48:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-31 09:59:00
Договор РОП-97-20 2020-08-31 10:00:00
Обявление за възложена поръчка 2020-09-28 15:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-09-28 15:27:00
Договор РОП-102-20 2020-09-28 15:28:00
Договор РОП-103-20 2020-09-28 15:29:00
Покана с изх. № 4090/14.10.2020 г. 2020-10-14 16:10:00
Покана с изх. № 4089/14.10.2020 г. 2020-10-14 16:12:00
Покана изх. № 4388 / 03.11.2020 г. 2020-11-03 14:36:00
Решение за класиране 1025 + протокол на комисията по покана изх. № 4090 /14.10.2020 2020-11-03 16:35:00
Решение за класиране 1026 + протокол на комисията по покана изх. № 4089 /14.10.2020 2020-11-03 16:45:00
Договор РОП-144-20/26.11.2020г. 2020-12-01 15:19:00
Обявление за възложена поръчка 2020-12-01 15:20:00
Договор РОП-145-20/26.11.2020г. 2020-12-01 15:22:00
Обявление за възложена поръчка 2020-12-01 15:23:00
Решение № 1202 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 4388/03.11.2020 г. 2020-12-01 15:35:00
Покана с изх. № 4991/16.12.2020 г. 2020-12-16 15:19:00
Покана с изх. № 217/15.01.2021 г. 2021-01-15 16:19:00
Решение № 75/22.01.2021 г. за прекратяване на вътрешен конкурентен избор в частта за СОП № 3 2021-01-22 12:08:00
Протокол № 1 на Комисията по покана с изх. № 4991/16.12.2020 г. 2021-01-26 14:30:00
Решение № 92 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 217/15.01.2021 г. 2021-01-26 14:40:00
Договор РОП-03-21/15.01.2021 2021-01-26 14:52:00
Обявление за възложена поръчка 2021-01-26 14:53:00
Покана с изх. № 532/03.02.2021 г. 2021-02-03 13:48:00
Решение № 122 и Протокол № 2 на комисията по покана с изх. № 4991/16.12.2020 г. 2021-02-04 14:44:00
Покана с изх. № 677/11.02.2021 г. 2021-02-11 14:46:00
Решение № 159 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 532/03.02.2021 г. 2021-02-18 14:29:00
Решение № 169 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 677/11.02.2021 г. 2021-02-23 14:55:00
Договор РОП-14-21 2021-03-01 15:00:00
Договор РОП-15-21 2021-03-01 15:00:00
Обявление за възложена поръчка 2021-03-01 15:00:00
Покана с изх. № 1109/10.03.2021 г. 2021-03-10 12:00:00
Договор РОП-24-21 2021-03-25 12:03:00
Обявление за възложена поръчка 2021-03-25 12:05:00
Решение № 290 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 1109/10.03.2021 г. 2021-03-26 15:27:00
Договор РОП-25-21 2021-04-02 15:35:00
Обявление за възложена поръчка 2021-04-02 15:35:00
Договор РОП-26-21 2021-04-02 15:40:00
Обявление за възложена поръчка 2021-04-02 15:45:00
Покана с изх. № 1698/13.04.2021 г. 2021-04-13 13:25:00
Решение № 402 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 1698/13.04.2021 г. 2021-04-27 10:00:00
Покана с изх. № 1920/28.04.2021 г. 2021-04-28 15:40:00
Покана с изх. № 1921/28.04.2021 г. 2021-04-28 15:44:00
СЪОБЩЕНИЕ 2021-04-29 15:15:00
Решение № 456 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 1920/28.04.2021 г. 2021-05-18 14:28:00
Решение № 457 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 1921/28.04.2021 г. 2021-05-18 14:31:00
Покана с изх. № 2192/25.05.2021 г. 2021-05-25 14:42:00
Покана с изх. № 2248/28.05.2021 г. 2021-05-28 14:07:00
Покана с изх. № 2284/01.06.2021 г. 2021-06-01 14:53:00
Решение № 538 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 2192/25.05.2021 г. 2021-06-08 14:45:00
Покана с изх. № 2462/11.06.2021 г. 2021-06-11 14:31:00
Решение № 549 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 2248/28.05.2021 г. 2021-06-10 10:35:00
Решение № 557 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 2284/01.06.2021 г. 2021-06-14 14:22:00
Покана с изх. № 2512/16.06.2021 г. 2021-06-16 08:49:00
Договор РОП-42-21 и Обявление за възложена поръчка 2021-06-18 14:22:00
Договор РОП-55-21 и Обявление за възложена поръчка 2021-06-18 14:30:00
Договор РОП-60-21 и Обявление за възложена поръчка 2021-06-18 14:32:00
Договор РОП-61-21 и Обявление за възложена поръчка 2021-06-18 14:40:00
Решение № 588 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 2462/11.06.2021 г. 2021-06-24 16:22:00
Решение № 600 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 2512/16.06.2021 г. 2021-06-29 15:25:00
Покана с изх. № 2757/02.07.2021 г. 2021-07-02 13:28:00
Покана с изх. № 2895/13.07.2021 г. 2021-07-13 10:34:00
Решение № 649 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 2757/02.07.2021 г. 2021-07-15 11:53:00
Покана с изх. № 2950/16.07.2021 г. 2021-07-16 11:02:00
Покана с изх. № 3030/22.07.2021г. 2021-07-22 14:15:00
Покана с изх. № 3056/23.07.2021 г. 2021-07-23 12:07:00
Покана с изх. № 3102/27.07.2021 г. 2021-07-27 15:32:00
Решение № 677 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 2895/13.07.2020 г. 2021-07-27 15:45:00
Решение № 689 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 2950/16.07.2021 г. 2021-07-29 14:41:00
Покана с изх. № 3174/30.07.2021 г. 2021-07-30 11:30:00
Договор РОП-145-21/06.07.2021 г. и Обявление за възложена поръчка 2021-08-09 11:45:00
Решение № 706 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 3056/23.07.2021 г. 2021-08-09 14:20:00
Решение № 707 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 3030/22.07.2021 г. 2021-08-09 14:22:00
Решение № 715 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 3102/27.07.2021 г. 2021-08-12 12:19:00
Решение № 716 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 3174/30.07.2021 г. 2021-08-12 12:21:00
Покана с изх. № 3358/12.08.2021 г. 2021-08-12 15:55:00
Покана с изх. № 3359/13.08.2021 г. 2021-08-13 09:15:00
Покана с изх. № 3387/16.08.2021 г. 2021-08-16 15:33:00
Решение № 781 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 3358/12.08.2021 г. 2021-08-30 14:41:00
Решение № 782 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 3359/13.08.2021 г. 2021-08-30 14:49:00
Решение № 800 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 3387/16.08.2021 г. 2021-09-02 14:32:00
Договор РОП-162-21/21.07.2021 г. и Обявление за възложена поръчка 2021-08-30 15:45:00
Договор РОП-163-21/21.07.2021 г. и Обявление за възложена поръчка 2021-08-30 15:45:00
Договор РОП-170-21/30.07.2021 г. и Обявление за възложена поръчка 2021-08-30 15:50:00
Договор РОП-171-21/30.07.2021 г. и Обявление за възложена поръчка 2021-08-30 15:50:00
Договор РОП-173-21/10.08.2021 г. и Обявление за възложена поръчка 2021-09-01 15:30:00
Покана с изх. № 3698/08.09.2021 г. 2021-09-08 14:35:00
Покана с изх. № 3881/21.09.2021 г. 2021-09-21 15:08:00
Договор РОП-178-21/19.08.2021 г. и Обявление за възложена поръчка 2021-09-29 14:33:00
Договор РОП-180-21/30.08.2021 г. и Обявление за възложена поръчка 2021-09-29 14:40:00
Договор РОП-181-21/30.08.2021 г. и Обявление за възложена поръчка 2021-09-29 14:49:00
Договор РОП-182-21/30.08.2021 г. и Обявление за възложена поръчка 2021-09-29 14:57:00
Договор РОП-184-21/13.09.2021 г. и Обявление за възложена поръчка 2021-09-29 15:04:00
Договор РОП-188-21/16.09.2021 г. и Обявление за възложена поръчка 2021-09-29 15:15:00
Покана с изх. № 4064/04.10.2021 г. 2021-10-04 15:19:00
Решение № 893 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 3698/21.09.2021 г. 2021-10-04 15:50:00
Покана с изх. № 4066/05.10.2021 г. 2021-10-05 11:09:00
Решение № 312 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 3881/21.09.2021 г. 2021-10-06 16:15:00
Покана с изх. № 4265/14.10.2021 г. 2021-10-14 15:03:00
Покана с изх. № 4314/19.10.2021 г. 2021-10-19 14:54:00
Решение № 958 за класиране и Протокол на комисията по покана с изх. № 4064/04.10.2021 г. 2021-10-19 15:25:00
Покана с изх. № 4369/21.10.2021 г. 2021-10-21 15:22:00
Договор РОП-190-21/27.09.2021 г. и Обявление за възложена поръчка 2021-10-26 15:21:00
Протокол на комисията и Решение 981 по Покана с изх. номер 4066/05.10.2021 г. 2021-10-22 15:00:00
Протокол на комисията и Решение 1016/01.11.2021 г. по Покана с изх. номер 4265/14.10.2021 г. 2021-11-01 14:51:00
ДОГОВОР РОП-191-21 ПО ПОКАНА С ИЗХ. №3358/12.08.2021г. И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2021-11-01 12:05:00
ДОГОВОР РОП-192-21 ПО ПОКАНА С ИЗХ. №3387/16.08.2021 И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2021-11-01 12:15:00
Протокол на комисията и Решение № 1046 по покана 4369 от 21.10.2021г. 2021-11-08 15:30:00
Протокол на комисията и Решение № 1047по покана 4314 от 19.10.2021г. 2021-11-08 15:32:00
Договор РОП-199-21 и обявление за възложена поръчка. 2021-11-11 16:25:00
Договор РОП-200-21 и обявление за възложена поръчка. 2021-11-11 16:20:00
ДОГОВОР РОП 205-21 ПО ПОКАНА ИЗХ. № 4066/05.10.2021Г. И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2021-12-06 16:03:00
ДОГОВОР РОП 206-21 ПО ПОКАНА ИЗХ. № 4064/04.10.2021Г. И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2021-12-06 16:04:00
ДОГОВОР РОП 207-21 ПО ПОКАНА ИЗХ. № 4265/14.10.2021Г. И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2021-12-06 16:10:00
ДОГОВОР РОП 208-21 ПО ПОКАНА ИЗХ. № 4369/21.10.2021Г. И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2021-12-13 14:42:00
ПОКАНА С ИЗХ. № 5174/14.12.2021 Г. 2021-12-14 09:45:00
ПОКАНА С ИЗХ. № 5343 / 23.12.2021 Г. 2021-12-23 09:55:00
ПОКАНА ИЗХ.№ 5355/23.12.2021г. 2021-12-23 16:03:00
ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА И РЕШЕНИЕ № 5 ПО ПОКАНА 5174 ОТ 14.12.2021Г. 2022-01-04 15:54:00
ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА И РЕШЕНИЕ № 15 ПО ПОКАНА 5355 ОТ 23.12.2021Г. 2022-01-11 11:46:00
ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА И РЕШЕНИЕ № 16 ПО ПОКАНА 5343 ОТ 23.12.2021Г. 2022-01-11 12:01:00
ДОГОВОР РОП-214-21 И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА. 2022-01-13 10:20:00
ДОГОВОР РОП -11-22 И ДОГОВОР РОП-12-22 ПО ПОКАНА ИЗХ. № 5174/14.12.2021Г. И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2022-02-23 16:00:00
ДОГОВОР РОП -26-22 ПО ПОКАНА ИЗХ. № 5343/23.12.2021Г. И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2022-02-23 16:05:00
ДОГОВОР РОП -13-22 ПО ПОКАНА ИЗХ. № 5355/23.12.2021Г. И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2022-02-23 16:10:00

<-- Обратно към поръчки