Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Рамково споразумение за проектантски услуги и авторски надзор за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-05-05 09:36:08
№ 20170411GHek4607501

Описание:ПубликацияДата
Обявление 2017-05-09 11:00:00
Решение за откриване 2017-05-09 11:05:00
Документация 2017-05-10 11:00:00
Протокол № 2 на Комисията 2017-07-18 12:05:00
Покана за отваряне на цени 2017-09-18 15:54:00
Протоколи и окончателен доклад на Комисията, Решение за класиране и за избор на изпълнители на обществената поръчка 2017-10-26 11:05:00
Покана за сключване на договор 2017-11-17 14:40:00
Покана по Изх.№ 410/29.01.2018г. 2018-01-29 14:35:00
Обявление за възложена поръчка 2018-02-10 16:00:00
Покана по Изх. № 1098 от 16.03.2018 г. 2018-03-16 14:55:00
Протокол № 1 и Решение № 315/09.05.2018 г. по покана с изх. № 410/29.01.2018 г. 2018-05-09 13:00:00
Протокол № 1 и Решение № 316/09.05.2018 г. по покана с изх. № 1098/16.03.2018 г 2018-05-09 13:50:00
Покана изх. № 2143 / 04.06.2018 г. 2018-06-04 14:44:00
Обявление за възложена поръчка по покана с изх. № 410/29.01.2018 г. 2018-07-26 13:25:00
Обявление за възложена поръчка по покана с изх. № 1098 от 16.03.2018 г. 2018-07-27 11:25:00
Покана с изх. № 2944 от 07.08.2018 г. 2018-08-07 13:55:00
Протоколи №№ 1 и 2 и Решение № 688/25.09.2018 г. по покана с изх. № 2143/04.06.2018 г. 2018-09-25 09:30:00
Протоколи № 1 и Решение № 687/25.09.2018 г. по покана с изх. № 2944/07.08.2018 г. 2018-09-25 09:35:00
Обявление за възложена поръчка по покана с изх. № 410/29.01.2018 г. 2018-09-28 12:30:00
Покана с изх. № 3559 от 01.10.2018 г. 2018-10-01 10:45:00
Протокол № 1 и Решение № 829/26.10.2018 г. по покана с изх. № 3559/01.10.2018 г. 2018-10-26 14:10:00
Покана с изх. № 4299 от 28.11.2018 г. 2018-11-28 14:55:00
Покана с изх. № 4483 от 10.12.2018 г. 2018-12-10 12:00:00
Протокол № 1 и Решение № 973/20.12.2018 г. по покана с изх. № 4299/28.11.2018 г. 2018-12-20 13:45:00
Протокол № 1 и Решение № 20/08.01.2019 г. по покана с изх. № 4483/10.12.2018 г. 2019-01-08 15:40:00
Обявление за възложена поръчка по покана с изх. № 2143/04.06.2018 г. 2018-12-27 13:55:00
Обявление за възложена поръчка по покана с изх. № 2944/07.08.2018 г. 2018-12-27 15:50:00
Обявление за възложена поръчка по покана с изх. № 3559/01.10.2018 г. и покана с изх. № 4483/10.12.2018 г. 2019-04-26 15:00:00
Решение за изменение 2019-05-15 15:55:00
Протокол № 2 и Решение № 373/07.06.2019 г. по покана с изх. № 4299/28.11.2018 г. 2019-06-07 15:55:00
Покана с изх. № 2186 от 12.06.2019 г. 2019-06-12 15:20:00
Протокол № 1 и Решение № 462/15.07.2019 г. по покана с изх. № 2186/12.06.2019 г. 2019-07-15 14:50:00
Обявление за възложена поръчка по покана с изх. № 4299/28.11.2018 г. 2019-07-30 15:50:00
Покана с изх. № 3359 от 20.09.2019 г. 2019-09-20 15:00:00
Обявление за възложена поръчка по покана с изх. № 2186 от 12.06.2019 г. 2019-09-30 15:35:00
Покана с изх. № 3758 от 21.10.2019 г. 2019-10-21 15:45:00
Решение за класиране и Протокол № 1 на Комисията по покана с изх. № 3758/21.10.2019 г. 2019-11-19 16:00:00
Решение за преустановяване № 770/20.11.2019 г. и протокол № 1 по покана с изх. № 3359 / 20.09.2019 г. 2019-11-20 15:48:00
Обявление за възложена поръчка по покана с изх. № 3758/21.10.2019 г. 2020-03-02 15:35:00
Протокол № 1 и Решение № 472/03.06.2020 г. по покана с изх. № 2001/13.05.2020 г. 2020-06-03 15:55:00
Обявление за възложена поръчка по покана с изх. № 2001 от 13.05.2020 г. 2020-08-26 14:35:00
Покана с изх. № 2001/13.05.2020 г. 2020-05-13 15:35:00
Обявление за изменение на договор за ОП 2021-04-21 11:50:00
Анекс към договор № ПОП-75-20 2021-04-21 11:50:00
Договор № ПОП-01-18 От дата: 2018-01-12 2018-02-10 16:05:00
Договор № ПОП-65-18 От дата: 2018-06-19 2018-07-26 14:20:00
Договор № ПОП-69-18 От дата: 2018-06-27 2018-07-27 14:30:00
Договор № ПОП-79-18 От дата: 2018-08-08 2018-09-28 14:35:00
Договор № ПОП-77-18 От дата: 2018-07-20 2018-09-28 14:40:00
Договор № ПОП-137-18 От дата: 2018-11-01 2018-12-27 13:40:00
Договор № ПОП-138-18 От дата: 2018-11-01 2018-12-27 14:45:00
Договор № ПОП-26-19 От дата: 2019-03-20 2019-04-26 15:10:00
Договор № ПОП-01-19 От дата: 2019-01-08 2019-04-26 13:35:00
Договор № ПОП-78-19 От дата: 2019-06-26 2019-07-30 10:55:00
Договор № ПОП-79-19 От дата: 2019-06-26 2019-07-30 11:55:00
Договор № ПОП-109-19 От дата: 2019-08-30 2019-09-30 15:50:00
Договор № ПОП-03-20 От дата: 2020-01-27 2020-03-02 15:55:00
Договор № ПОП-75-20 От дата: 2020-07-17 2020-08-26 13:45:00

<-- Обратно към поръчки