Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” по самостоятелно обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-04-20 16:25:00
№ 20170220CArb4529386

Описание:ПубликацияДата
Решение 2017-04-24 10:50:00
обявление 2017-04-24 10:50:00
Документация 2017-04-25 12:05:00
Протокол 1 2017-06-14 09:05:00
Покана 2017-08-08 14:20:00
Протокол 2 2017-07-31 15:00:00
Протокол 3 2017-10-13 14:05:00
Протокол 5 2017-10-13 14:05:00
Окончателен доклад 2017-10-13 14:05:00
Решение 2017-10-13 14:10:00
обявление за прекратени позиции 2017-10-13 14:10:00
Решение 2017-11-10 17:30:00
обявление за възложена поръчка 2017-12-12 11:50:00
Договор № ОП-125-17 От дата: 2017-12-04 2017-12-07 10:55:00
Договор № ОП-131-17 От дата: 2017-12-04 2017-12-07 11:15:00
Договор № ОП-127-17 От дата: 2017-12-04 2017-12-07 11:20:00
Договор № ОП-126-17 От дата: 2017-12-04 2017-12-07 11:25:00
Договор № ОП-128-17 От дата: 2017-12-04 2017-12-07 11:25:00
Договор № ОП-129-17 От дата: 2017-12-04 2017-12-07 11:25:00
Договор № ОП-130-17 От дата: 2017-12-04 2017-12-07 11:30:00
Договор № ОП-132-17 От дата: 2017-12-04 2017-12-07 11:35:00

<-- Обратно към поръчки