Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка чрез наем на копирна техника, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите за работа с техниката в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-02-02 10:11:34
№ 20170126IPrW4481405

Описание:ПубликацияДата
Документация 2017-02-02 11:22:00
Решение за откриване на процедурата; Обявление за поръчката 2017-02-02 12:08:00
Покана 2017-03-06 11:38:00
Протоколи, окончателен доклад, решение 2017-04-06 15:00:00
Обявление за възложена поръчка 2017-05-05 14:39:00
Договор № ОП-46-17 2017-05-05 14:44:00

<-- Обратно към поръчки