Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия-консумативи за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-12-09 15:47:51
№ 20161110lmpz4387516

Описание:

Доставка на медицински изделия-консумативи за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД съгласно техническата спецификация на възложителя


Документи
34532016081612_Условия за участие.pdf
35012016081612_Спецификация.xlsx
35092016081612_Проект на договор.pdf
35142016081612_Оферта образец.doc
35202016081612_Образци на декларации по ЗМИП.docx
35252016081612_Образец Ценово предложение.xls
36232016081612_Образец Техническо предложение.xlsx
51032016091512_Решение 836_06122016.pdf
51192016091512_Обявление за поръчка.pdf
10082016131612_Образец декл чл. 66, ал. 1 от ЗОП.docx

ПубликацияДата
Частично прекратяване 2017-01-18 11:19:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2017-02-16 09:27:00
Протокол на Комисията 2017-02-24 16:11:00
Окончателен доклад 2017-02-24 16:12:00
Решение за избор на изпълнител 2017-02-24 16:13:00
Частично прекратяване 2017-02-24 16:14:00
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР 2017-03-10 08:35:00
Решение за частично оттегляне на Решение 123/24.02.2017 г. 2017-03-13 16:50:00
Покана за сключване на договори 2017-03-21 08:00:00
Протокол на Комисията 2017-04-06 10:27:00
Окончателен доклад 2017-04-06 10:28:00
Решение за частично прекратяване на процедурата 2017-04-06 10:47:00
Обявление за възложена поръчка 2017-04-20 15:46:00
Обявление за възложена поръчка 2017-04-27 14:38:00
Обявление за възложена поръчка 2017-04-28 12:34:00
Анекс към Договор ОП-29-17/03.04.2017 г. 2018-04-09 17:25:00
Анекс към Договор ОП-33-17/05.04.2017 г. 2018-04-03 17:30:00
Анекс към Договор ОП-26-17/28.03.2017 г. 2018-04-03 17:15:00
Анекс към Договор ОП-36-17/05.04.2017 г. 2018-04-02 17:30:00
Анекс към Договор ОП-35-17/05.04.2017 г. 2018-04-02 17:50:00
Анекс към Договор ОП-29-17/03.04.2017 г. 2019-04-05 18:00:00
Договор № ОП-26-17 От дата: 2017-03-28 2017-04-20 15:55:00
Договор № ОП-27-17 От дата: 2017-04-03 2017-04-27 14:40:00
Договор № ОП-28-17 От дата: 2017-04-03 2017-04-27 14:45:00
Договор № ОП-29-17 От дата: 2017-04-03 2017-04-27 14:47:00
Договор № ОП-30-17 От дата: 2017-04-03 2017-04-28 12:36:00
Договор № ОП-31-17 От дата: 2017-04-03 2017-04-28 12:38:00
Договор № ОП-32-17 От дата: 2017-04-05 2017-04-28 12:40:00
Договор № ОП-33-17 От дата: 2017-04-05 2017-04-28 12:42:00
Договор № ОП-34-17 От дата: 2017-04-05 2017-04-28 12:45:00
Договор № ОП-35-17 От дата: 2017-04-05 2017-04-28 14:26:00
Договор № ОП-36-17 От дата: 2017-04-05 2017-04-28 14:29:00
Договор № ОП-37-17 От дата: 2017-04-05 2017-04-28 14:31:00
Договор № ОП-38-17 От дата: 2017-04-05 2017-04-28 14:33:00
Договор № ОП-42-17 От дата: 2017-04-19 2017-04-28 14:47:00
Договор № А1-ОП-31-17 От дата: 2017-05-23 2017-05-26 14:00:00
Договор № ОП-03-18 От дата: 2018-01-17 2018-01-22 10:59:00
Договор № А1-ОП-33-17 От дата: 2018-04-02 2018-04-06 10:10:00
Договор № А1-ОП-26-17 От дата: 2018-04-02 2018-04-10 10:30:00
Договор № А1-ОП-36-17 От дата: 2018-04-02 2018-04-06 15:45:00
Договор № А1-ОП-35-17 От дата: 2018-04-02 2018-04-05 14:30:00
Договор № А1-ОП-29-17 От дата: 2018-04-02 2018-04-06 14:50:00

<-- Обратно към поръчки