Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-02-17 16:15:05
№ 20160216mylK3690213

Описание: Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД по обособени позиции съгласно Техническа спецификация на ВъзложителяДокументи
19442016171602_Документация за участие.zip

ПубликацияДата
Частично прекратяване 2016-03-15 13:35:00
Протокол 2 2016-07-20 16:30:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2016-08-08 17:06:00
Решение за избор на изпълнител и частично прекратяване на процедурата 2016-09-17 18:55:00
Протокол на Комисията 2016-09-17 18:55:00
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР 2016-10-10 10:09:00
Решение за избор на изпълнител и частично прекратяване на процедурата 2016-10-12 14:36:00
Обявление за възложена поръчка 2016-10-31 13:45:00
Обявление за възложена поръчка 2016-11-23 15:25:00
Обявление за възложена поръчка 2016-11-24 15:50:00
Обявление за възложена поръчка 2016-12-08 15:40:00
Протокол на Комисията 2017-07-10 15:06:00
Решение за избор на изпълнител 2017-07-10 15:07:00
Анекс към Договор ОП-163-16/01.11.2016 г. 2018-11-05 17:25:00
Анекс към Договор ОП-203-16/01.12.2016 г. 2018-12-03 17:50:00
Анекс към Договор ОП-138-16/17.10.2016 г. 2018-10-19 17:30:00
Анекс към Договор ОП-150-16/24.10.2016 г. 2018-10-26 17:25:00
Анекс към Договор ОП-139-16/17.10.2016 г. 2018-10-22 17:50:00
Анекс към Договор ОП-143-16/20.10.2016 г. 2018-10-22 17:30:00
Анекс към Договор ОП-189-16/04.11.2016 г. 2018-11-05 17:30:00
Анекс към Договор ОП-154-16/24.10.2016 г. 2018-10-26 17:05:00
Анекс към Договор ОП-161-16/28.10.2016 г. 2018-10-30 17:50:00
Анекс към Договор ОП-190-16/14.11.2016 г. 2018-11-16 17:50:00
Анекс към Договор ОП-140-16/17.10.2016 г. 2018-10-19 17:35:00
Анекс към Договор ОП-159-16/28.10.2016 г. 2018-10-29 17:45:00
Анекс към Договор ОП-134-16/07.10.2016 г. 2018-10-05 17:45:00
Анекс към Договор ОП-151-16/24.10.2016 г. 2018-10-29 17:45:00
Анекс към Договор ОП-144-16/24.10.2016 г. 2018-10-30 17:10:00
Анекс към Договор ОП-157-16/28.10.2016 г. 2018-10-31 17:45:00
Анекс към Договор ОП-137-16/14.10.2016 г. 2018-10-15 17:45:00
Анекс към Договор ОП-176-16/02.11.2016 г. 2018-11-06 17:25:00
Анекс към Договор ОП-148-16/24.10.2016 г. 2018-10-26 17:00:00
Анекс към Договор ОП-151-16/24.10.2016 г. 2018-05-11 17:25:00
Анекс към Договор ОП-146-16/24.10.2016 г. 2018-10-26 17:00:00
Анекс към Договор ОП-193-16/14.11.2016 г. 2018-11-16 17:30:00
Анекс към Договор ОП-160-16/28.10.2016 г. 2018-04-06 17:50:00
Анекс към Договор ОП-137-16/14.10.2016 г. 2018-04-06 17:50:00
Анекс към Договор ОП-150-16/24.10.2016 г. 2018-04-03 17:05:00
Анекс към Договор ОП-153-16/24.10.2016 г. 2018-04-03 17:40:00
Анекс към Договор ОП-137-16/14.10.2016 г. 2017-12-15 17:50:00
Анекс към Договор ОП-147-16/24.10.2016 г. 2018-04-06 17:25:00
Анекс към Договор ОП-157-16/28.10.2016 г. 2018-04-06 17:30:00
Анекс към Договор ОП-191-16/14.11.2016 г. 2018-11-16 17:25:00
Анекс към Договор ОП-149-16/24.10.2016 г. 2018-10-26 17:50:00
Анекс към Договор ОП-138-16/17.10.2016 г. 2018-04-03 17:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-07-12 14:04:00
Анекс към Договор ОП-152-16/24.10.2016 г. 2018-10-29 18:00:00
Договор № ОП-134-16 От дата: 2016-10-07 2016-10-20 11:20:00
Договор № ОП-136-16 От дата: 2016-10-11 2016-10-20 11:27:00
Договор № ОП-138-16 От дата: 2016-10-17 2016-10-20 11:29:00
Договор № ОП-137-16 От дата: 2016-10-14 2016-10-20 11:31:00
Договор № ОП-140-16 От дата: 2016-10-17 2016-10-20 14:28:00
Договор № ОП-139-16 От дата: 2016-10-17 2016-11-14 15:50:00
Договор № ОП-141-16 От дата: 2016-10-17 2016-11-16 15:30:00
Договор № ОП-143-16 От дата: 2016-10-20 2016-11-18 15:00:00
Договор № ОП-144-16 От дата: 2016-10-24 2016-11-21 15:00:00
Договор № ОП-146-16 От дата: 2016-10-24 2016-11-21 15:00:00
Договор № ОП-147-16 От дата: 2016-10-24 2016-11-21 15:10:00
Договор № ОП-148-16 От дата: 2016-10-24 2016-11-21 15:15:00
Договор № ОП-149-16 От дата: 2016-10-24 2016-11-21 15:20:00
Договор № ОП-150-16 От дата: 2016-10-24 2016-11-21 15:25:00
Договор № ОП-151-16 От дата: 2016-10-24 2016-11-21 15:30:00
Договор № ОП-152-16 От дата: 2016-10-24 2016-11-21 15:35:00
Договор № ОП-153-16 От дата: 2016-10-24 2016-11-21 15:40:00
Договор № ОП-154-16 От дата: 2016-10-24 2016-11-21 15:40:00
Договор № ОП-157-16 От дата: 2016-10-28 2016-11-24 11:00:00
Договор № ОП-158-16 От дата: 2016-10-28 2016-11-24 11:10:00
Договор № ОП-159-16 От дата: 2016-10-28 2016-11-24 11:28:00
Договор № ОП-160-16 От дата: 2016-10-28 2016-11-24 11:31:00
Договор № ОП-161-16 От дата: 2016-10-28 2016-11-24 11:33:00
Договор № ОП-163-16 От дата: 2016-11-01 2016-11-24 11:35:00
Договор № ОП-176-16 От дата: 2016-11-02 2016-11-24 11:40:00
Договор № ОП-189-16 От дата: 2016-11-04 2016-11-24 11:42:00
Договор № ОП-191-16 От дата: 2016-11-14 2016-11-24 11:46:00
Договор № ОП-193-16 От дата: 2016-11-14 2016-11-24 11:49:00
Договор № ОП-190-16 От дата: 2016-11-14 2016-11-24 12:04:00
Договор № ОП-203-16 От дата: 2016-12-01 2016-12-08 11:54:00
Договор № А1-ОП-148-16 От дата: 2016-12-02 2016-12-12 09:23:00
Договор № А1-ОП-154-16 От дата: 2017-01-27 2017-02-14 09:26:00
Договор № А1-ОП-150-16 От дата: 2017-03-15 2017-03-21 11:10:00
Договор № А1-ОП-151-16 От дата: 2017-04-18 2017-05-11 09:45:00
Договор № ОП-85-17 От дата: 2017-08-15 2017-09-07 11:45:00
Договор № А1-ОП-137-16 От дата: 2017-12-12 2018-01-06 12:30:00
Договор № А1-ОП-147-16 От дата: 2018-04-02 2018-04-06 14:05:00
Договор № А1-ОП-160-16 От дата: 2018-04-02 2018-04-09 15:20:00
Договор № А2-ОП-137-16 От дата: 2018-04-03 2018-04-10 11:50:00
Договор № А2-ОП-150-16 От дата: 2018-04-02 2018-04-04 13:20:00
Договор № А1-ОП-153-16 От дата: 2018-04-02 2018-04-12 15:15:00

<-- Обратно към поръчки