Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на рентгенова апаратура по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на 4 (четири) броя дигитални мобилни рентгенови апарати; Обособена позиция №2 – Доставка на 3 (три) броя рентгенови апарати тип С-рамо за ортопедия и неврохиру

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-10-14 18:20:00
№ 20151013OTgp3097430

Описание: Доставка на рентгенова апаратура по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на 4 (четири) броя дигитални мобилни рентгенови апарати; Обособена позиция №2 – Доставка на 3 (три) броя рентгенови апарати тип С-рамо за ортопедия и неврохирургия; Обособена позиция №3 – Доставка на 1 (един) брой рентгенов апарат тип С-рамо за урологична хирургия, съгласно Техническа спецификация - Приложение №1 от документацията за участиеДокументи
28582015141810_web Ro.zip

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-11-09 14:35:00
Отговор на въпрос 2015-11-13 14:25:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2015-12-04 18:35:00
Решение за избор на изпълнител 2015-12-15 18:55:00
Протокол на Комисията 2015-12-15 19:05:00
Обявление за възложена поръчка 2016-01-14 14:35:00
Договор № ОП-136-15 От дата: 2015-12-30 2016-01-14 15:10:00

<-- Обратно към поръчки