Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-09-03 16:40:00
№ 20150902umBq3024098

Описание:

Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив по обособени позиции съгласно Техническа спецификация - Приложение №5 от документацията за участие


Документи
39132015031609_web.zip

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-09-12 15:10:00
Отговор на въпрос 2015-09-18 16:00:00
Отговор на въпрос 2015-10-02 17:55:00
Отговор на въпрос 2015-10-05 15:15:00
Отговор на въпрос 2015-10-06 16:55:00
Отговор на въпрос 2015-10-07 14:35:00
Протокол 2016-01-27 18:15:00
Покана 2016-06-07 10:47:00
Покана 2016-06-07 19:27:00
Покана за участие в провеждане на публичен жребий 2016-06-30 13:27:00
Решение 2016-07-08 10:05:00
Частично прекратяване 2016-07-08 11:30:00
Частично прекратяване 2016-07-08 12:30:00
Протокол 2016-07-08 14:55:00
Решение за прекратяване в частта за ОП №669 2016-08-01 14:03:00
Решение за избор на изпълнител и частично прекратяване на процедурата 2016-09-14 17:50:00
Решение за частично прекратяване на процедурата 2016-10-12 14:44:00
Обявление за възложена поръчка 2016-09-14 10:45:00
Обявление за възложена поръчка 2016-09-14 13:25:00
Обявление за възложена поръчка 2016-09-21 11:25:00
Обявление за възложена поръчка 2016-09-26 09:35:00
Обявление за възложена поръчка 2016-09-30 10:40:00
Обявление за възложена поръчка 2016-10-31 13:45:00
Обявление за възложена поръчка 2016-11-29 15:45:00
Анекс към Договор ОП-89-16/30.08.2016 г. 2018-09-03 17:00:00
Анекс към Договор ОП-121-16/07.09.2016 г. 2018-09-10 17:05:00
Анекс към Договор ОП-79-16/18.08.2016 г. 2018-04-05 17:25:00
Анекс към Договор ОП-80-16/18.08.2016 г. 2018-04-05 17:20:00
Анекс към Договор ОП-92-16/30.08.2016 г. 2017-12-08 17:20:00
Анекс към Договор ОП-91-16/30.08.2016 г. 2018-04-06 17:30:00
Анекс към Договор ОП-122-16/09.09.2016 г. 2018-04-06 17:35:00
Анекс към Договор ОП-104-16/01.09.2016 г. 2018-04-06 17:40:00
Анекс към Договор ОП-98-16/30.08.2016 г. 2018-04-06 17:45:00
Анекс към Договор ОП-89-16/30.08.2016 г. 2018-04-04 17:30:00
Анекс към Договор ОП-105-16/01.09.2016 г. 2018-04-06 17:50:00
Анекс към Договор ОП-122-16/09.09.2016 г. 2018-09-07 17:50:00
Информация за изпълнен договор 2019-03-12 15:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-07-15 15:21:00
Анекс към Договор ОП-89-16/30.08.2016 г. 2018-04-02 18:00:00
Анекс към Договор ОП-98-16/30.08.2016 г. 2018-04-03 18:00:00
Анекс към Договор ОП-104-16/01.09.2016 г. 2018-04-03 18:05:00
Анекс към Договор ОП-122-16/09.09.2016 г. 2018-04-03 18:15:00
Анекс към Договор ОП-91-16/30.08.2016 г. 2018-04-04 11:15:00
Анекс към Договор ОП-92-16/30.08.2016 г. 2017-12-07 11:20:00
Анекс към Договор ОП-80-16/18.08.2016 г. 2018-04-05 10:50:00
Анекс към Договор ОП-79-16/18.08.2016 г. 2018-04-05 10:30:00
Анекс към Договор ОП-121-16/07.09.2016 г. 2018-09-10 11:50:00
Анекс към Договор ОП-89-16/30.08.2016 г. 2018-08-30 11:50:00
Анекс към Договор ОП-105-16/01.09.2016 г. 2018-04-05 19:00:00
Договор № ОП-99-16 От дата: 2016-08-30 2016-09-14 15:39:00
Договор № ОП-98-16 От дата: 2016-08-30 2016-09-14 15:41:00
Договор № ОП-96-16 От дата: 2016-08-30 2016-09-14 15:43:00
Договор № ОП-95-16 От дата: 2016-08-30 2016-09-14 15:44:00
Договор № ОП-94-16 От дата: 2016-08-30 2016-09-14 15:47:00
Договор № ОП-93-16 От дата: 2016-08-30 2016-09-14 15:48:00
Договор № ОП-92-16 От дата: 2016-08-30 2016-09-14 15:49:00
Договор № ОП-90-16 От дата: 2016-08-30 2016-09-14 15:52:00
Договор № ОП-89-16 От дата: 2016-08-30 2016-09-14 15:53:00
Договор № ОП-81-16 От дата: 2016-08-18 2016-09-14 10:05:00
Договор № ОП-83-16 От дата: 2016-08-18 2016-09-14 10:10:00
Договор № ОП-82-16 От дата: 2016-08-18 2016-09-14 10:10:00
Договор № ОП-80-16 От дата: 2016-08-18 2016-09-14 10:10:00
Договор № ОП-79-16 От дата: 2016-08-18 2016-09-14 10:15:00
Договор № ОП-97-16 От дата: 2016-08-30 2016-09-21 11:23:00
Договор № ОП-91-16 От дата: 2016-08-30 2016-09-21 11:25:00
Договор № ОП-103-16 От дата: 2016-09-01 2016-09-21 12:39:00
Договор № ОП-104-16 От дата: 2016-09-01 2016-09-21 12:41:00
Договор № ОП-102-16 От дата: 2016-09-01 2016-09-21 12:42:00
Договор № ОП-101-16 От дата: 2016-09-01 2016-09-21 12:44:00
Договор № ОП-106-16 От дата: 2016-09-01 2016-09-21 14:26:00
Договор № ОП-107-16 От дата: 2016-09-01 2016-09-21 14:38:00
Договор № ОП-108-16 От дата: 2016-09-01 2016-09-21 14:40:00
Договор № ОП-112-16 От дата: 2016-09-02 2016-09-21 14:42:00
Договор № ОП-114-16 От дата: 2016-09-02 2016-09-21 14:44:00
Договор № ОП-115-16 От дата: 2016-09-02 2016-09-21 14:45:00
Договор № ОП-116-16 От дата: 2016-09-02 2016-09-21 14:46:00
Договор № ОП-118-16 От дата: 2016-09-07 2016-09-21 14:48:00
Договор № ОП-120-16 От дата: 2016-09-07 2016-09-21 14:49:00
Договор № ОП-113-16 От дата: 2016-09-02 2016-09-21 14:50:00
Договор № ОП-105-16 От дата: 2016-09-01 2016-09-21 14:52:00
Договор № ОП-121-16 От дата: 2016-09-07 2016-09-21 15:18:00
Договор № ОП-122-16 От дата: 2016-09-09 2016-09-21 15:19:00
Договор № ОП-123-16 От дата: 2016-09-09 2016-09-21 15:20:00
Договор № ОП-124-16 От дата: 2016-09-09 2016-09-21 15:22:00
Договор № ОП-119-16 От дата: 2016-09-07 2016-09-26 10:11:00
Договор № ОП-127-16 От дата: 2016-09-19 2016-09-26 10:22:00
Договор № ОП-133-16 От дата: 2016-10-07 2016-10-20 11:05:00
Договор № ОП-129-16 От дата: 2016-09-29 2016-10-28 15:35:00
Договор № ОП-130-16 От дата: 2016-09-29 2016-10-28 15:35:00
Договор № ОП-131-16 От дата: 2016-09-29 2016-10-28 15:35:00
Договор № ОП-145-16 От дата: 2016-10-24 2016-10-28 15:35:00
Договор № ОП-175-16 От дата: 2016-11-02 2016-11-23 17:17:00
Договор № ОП-187-16 От дата: 2016-11-04 2016-11-29 12:40:00
Договор № ОП-156-16 От дата: 2016-10-28 2016-11-25 16:05:00
Договор № А1-ОП-82-16 От дата: 2017-04-21 2017-05-11 09:39:00
Договор № А1-ОП-89-16 От дата: 2017-04-21 2017-05-17 12:19:00
Договор № А1-ОП-97-16 От дата: 2017-06-22 2017-06-25 15:55:00
Договор № А1-ОП-113-16 От дата: 2017-07-10 2017-07-14 16:00:00
Договор № А1-ОП-91-16 От дата: 2018-04-02 2018-04-06 13:35:00
Договор № А1-ОП-122-16 От дата: 2018-04-02 2018-04-09 14:45:00
Договор № А2-ОП-104-16 От дата: 2018-04-02 2018-04-04 11:25:00
Договор № А1-ОП-98-16 От дата: 2018-04-02 2018-04-11 09:05:00
Договор № А1-ОП-79-16 От дата: 2018-04-02 2018-04-03 10:55:00
Договор № А1-ОП-92-16 От дата: 2017-12-06 2017-12-13 14:30:00
Договор № А3-ОП-80-16 От дата: 2018-04-02 2018-04-05 09:20:00
Договор № А2-ОП-122-16 От дата: 2018-09-05 2018-09-10 14:20:00

<-- Обратно към поръчки