Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД – гр. Пловдив

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-07-31 15:30:00
№ 20150727zXyG2883514

Описание:Документи
25082016040901_docs.zip

ПубликацияДата
Решение за изменение 2015-08-06 10:30:00
Покана за отваряне на получените оферти за участие 2015-09-24 10:30:00
Протокол 1 2015-10-06 13:35:00
Покана за отваряне на ценови предложния 2015-11-10 16:55:00
Протокол 2015-11-19 14:10:00
Решение за избор на изпълнител 2015-11-19 14:20:00
Обявление за възложена поръчка 2016-01-26 10:50:00
Договор № ОП-03-16 От дата: 2016-01-26 2016-02-02 14:30:00
Плащане по договор №: ОП-03-16 От дата: 2016-01-26 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-03-16 От дата: 2016-01-26 2016-05-04 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД – гр. Пловдив 2016-03-02 15:09:00

<-- Обратно към поръчки