Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”

Тип поръчка: Рамково споразумение

Дата: 2015-07-10 18:50:00
№ 20150705HhlY2739418

Описание:

Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”


Документи
06432015101907_RAMKOVO_LAST.zip
47172016051001_SCAN0938_000.pdf

ПубликацияДата
Протокол 1 2015-09-29 16:45:00
Покана за отваряне на ценови предложния 2015-10-23 16:00:00
Решение за класиране и протоколи 2015-11-10 17:30:00
Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив” 2016-01-15 09:50:00
Покана по чл. 93б, ал.3 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти 2016-02-04 15:05:00
Покана изх. №505/05.02.2016 г. по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за представяне на оферти 2016-02-08 09:16:00
Решение № 132 от 17.02.2016г. по покана изх. № 479 от 04.02.2016 2016-02-16 15:30:00
Протокол № 1 на оценителната комисия по покана изх. № 479 от 04.02.2016 2016-02-16 14:30:00
Покана изх. №663/22.02.2016 г. по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за представяне на оферти 2016-02-23 11:00:00
Покана изх. №912 от 10.03.2016г. по чл. 93б, ал.3 от ЗОП 2016-03-10 18:15:00
Покана изх. № 1135 от 25.03.2016г. по чл. 93б, ал.3 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти 2016-03-25 18:05:00
Решение № 221 за класиране и Протокол № 1 на оценителна комисия по покана изх. № 912/10.03.2016 г. 2016-03-25 09:20:00
Решение № 231 за класиране и Протокол № 1 на оценителна комисия по покана изх. № 663/22.02.2016 г. 2016-03-28 13:30:00
Решение № 289 за класиране и Протокол № 1 на оценителна комисия по покана изх. № 1135/25.03.2016 г. 2016-04-15 13:40:00
Покана изх. № 1841 от 26.05.2016г. по чл. 93б, ал.3 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти 2016-05-26 11:00:00
Решение № 418 за класиране и Протокол № 1 на оценителна комисия по покана изх. № 1841/26.05.2016 г. 2016-06-13 16:00:00
Покана изх. №2501/26.07.2016 г. по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за представяне на оферти 2016-07-26 15:25:00
Протокол 1 по Покана изх. №2501/26.07.2016 2016-08-10 15:35:00
Решение по Покана изх. №2501/26.07.2016 2016-08-10 15:35:00
покана по изх. №3136/26.09.2016г. 2016-09-30 10:40:00
Протокол по покана по изх. №3136/26.09.2016г. 2016-10-14 15:10:00
Решение по покана по изх. №3136/26.09.2016г. 2016-10-14 15:10:00
Покана изх. №3496/28.10.2016 г. по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за представяне на оферти 2016-10-28 14:25:00
Решение № 753 / 02.11.2016г. за прекратяване на самостоятелно обособена позиция 2016-11-03 10:00:00
Уведомление по покана изх. № 3496 / 28.10.2016г. за удължаване на срока за събиране на оферти 2016-11-03 15:05:00
покана по изх. №3583/08.11.2016г. 2016-11-08 14:45:00
Прекратяване 2016-11-09 14:01:00
Прекратяване 2016-11-09 14:04:00
Решение № 793 за класиране по покана изх. № 3496/28.10.2016 г. 2016-11-22 10:25:00
Покана по Изх.№ 3805/25.11.2016г. 2016-11-25 14:15:00
Покана изх. №3809/28.11.2016 г. по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за представяне на оферти 2016-11-28 11:25:00
Решение № 853 за класиране по покана изх. № 3805/25.11.2016 г. 2016-12-09 08:15:00
решение за избор на изпълнители и протокол на оценителана комисия по покана изх. № 3809 от 28.11.2016 2016-12-12 15:40:00
Протокол към покана изх. № 3496/28.10.2016 2016-11-22 09:05:00
Решение № 864 за класиране по покана с изх.№ 3496/28.10.2016г. 2016-12-13 09:05:00
Покана по Изх.№ 4109/21.12.2016г. 2016-12-21 15:50:00
Покана изх. № 4162/28.12.2016 г. по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за представяне на оферти 2016-12-28 08:26:00
Решение № 7 за класиране по покана изх. №4109/21.12.2016 г. 2017-01-04 14:00:00
Решение № 10 за избор на изпълнител и Протокол на комисията по покана с изх. № 4162 / 28.12.2016 2017-01-05 14:30:00
договор №РОП-206-16 към покана с изх. № 3809 2017-01-10 14:30:00
договор №РОП-207-16 към покана с изх. № 3496 2017-01-10 15:55:00
Проткол № 1 към покана № 4109 от 21.12.2016г. 2017-01-27 09:05:00
договор №РОП-10-17 към покана с изх. № 3496/28.10.2016г. 2017-01-31 09:30:00
договор №РОП-08-17 към покана с изх. № 3805/25.11.2016г. 2017-01-31 10:35:00
договор №РОП-09-17 към покана с изх. № 3805/25.11.2016г. 2017-01-31 10:40:00
Договор № РОП-11-17 към покана с изх. № 3809/28.11.2016 2017-01-31 11:31:00
Покана по Изх.№ 659/17.02.2017г. 2017-02-17 14:30:00
договор №РОП-20-17 към покана с изх. № 4109/21.12.2016 г. 2017-02-20 08:05:00
Обявление за възложена поръчка 2016-01-15 10:55:00
Обявление за възложена поръчка 2016-04-11 11:00:00
Обявление за възложена поръчка 2016-05-10 11:00:00
Обявление за възложена поръчка 2016-05-10 11:05:00
Обявление за възложена поръчка 2016-05-10 11:05:00
Обявление за възложена поръчка 2016-09-08 11:05:00
Обявление за възложена поръчка 2016-11-17 11:15:00
Обявление за възложена поръчка 2016-11-18 11:55:00
Обявление за възложена поръчка 2017-01-12 11:20:00
Обявление за възложена поръчка 2017-01-12 11:20:00
Обявление за възложена поръчка 2017-01-25 11:25:00
Обявление за възложена поръчка 2017-01-31 11:30:00
Обявление за възложена поръчка 2017-01-31 11:30:00
Обявление за възложена поръчка 2017-01-31 11:35:00
Обявление за възложена поръчка 2017-02-17 11:35:00
Протокол № 1 и Решение №141/28.02.2017г. по покана № 659/17.02.2017г. 2017-02-28 14:25:00
договор №РОП-24-17 към покана с изх. № 659/17.02.2017г. 2017-03-22 15:10:00
Покана по Изх.№ 1280/04.04.2017г. 2017-04-04 13:45:00
Протокол № 1 и Решение №250/13.04.2017г. по покана № 1280/04.04.2017г. 2017-04-13 15:00:00
Информация за изпълнение на договор 2017-04-21 15:55:00
Информация за изпълнение на договор 2017-04-21 15:55:00
Информация за изпълнение на договор 2017-04-21 15:55:00
договор № РОП-60-17 към покана с изх. № 1280/13.04.2017г. 2017-05-29 12:10:00
Покана по Изх.№ 1938/30.05.2017г. 2017-05-30 14:35:00
Решение № 396 за класиране и Протокол № 1 на оценителна комисия по покана изх. № 1938/30.05.2017 г. 2017-06-07 11:20:00
договор № РОП-71-17 към покана с изх. № 1280/13.04.2017г. 2017-06-09 12:10:00
договор № РОП-82-17 към покана с изх. № 1938/30.05.2017г. 2017-07-17 11:55:00
Покана по Изх.№ 2555/24.07.2017г. 2017-07-24 11:30:00
Решение № 516 за класиране и Протокол № 1 на оценителна комисия по покана изх. № 2555/24.07.2017 г. 2017-08-08 11:55:00
договор № РОП-87-17 към покана с изх. № 2555/24.072017г. 2017-09-18 13:40:00
договор № РОП-88-17 към покана с изх. № 2555/24.07.2017г. 2017-09-18 13:50:00
Покана по Изх.№ 3437/23.10.2017г. 2017-10-23 10:50:00
Протокол № 1 и Решение №739/06.11.2017г. по покана № 3437/23.10.2017г. 2017-11-06 11:20:00
Покана по Изх.№ 3637/ 08.11.2017г. 2017-11-08 14:55:00
Решение № 782 за класиране и Протокол № 1 на оценителна комисия по покана изх. № 3637/08.11.2017 г. 2017-11-17 14:50:00
договор № РОП-134-17 към покана с изх. № 3437/23.10.2017г. 2017-12-07 12:05:00
договор № РОП-135-17 към покана с изх. № 3437/23.10.2017г. 2017-12-07 12:10:00
Покана по Изх.№ 4038/11.12.2017г. 2017-12-11 10:55:00
Покана по Изх.№ 4059/12.12.2017г. 2017-12-12 15:05:00
договор № РОП-137-17 към покана с изх. № 3637/08.11.2017г. 2017-12-18 08:00:00
Протокол № 1 и Решение №839/21.12.2017г. по покана № 4038/11.12.2017г. 2017-12-21 11:00:00
Протокол № 1 и Решение №845/21.12.2017г. по покана изх. № 4059/12.12.2017г. 2017-12-21 14:10:00
Покана по Изх.№ 85/08.01.2018г. 2018-01-08 09:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-01-12 09:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-01-12 09:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-01-12 09:30:00
договор № РОП-04-18 към покана с изх. № 4059/12.12.2017г. 2018-01-26 14:15:00
договор № РОП- 05-18 към покана изх. № 4059/ 12.12.2017г. 2018-01-26 14:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-01-31 10:55:00
Протокол № 1 и Решение №87/31.01.2018г. по покана изх. № 85/08.01.2018г. 2018-01-31 14:10:00
договор № РОП- 07-18 към покана изх. № 4038/ 11.12.2017г. 2018-02-01 11:45:00
договор № РОП- 06-18 към покана изх. № 4038/ 11.12.2017г. 2018-02-01 11:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-02-05 09:20:00
договор № РОП- 13-18 към покана изх. № 85/ 08.01.2018г. 2018-02-28 10:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-02-28 10:30:00
Покана по Изх.№ 1068/15.03.2018г. 2018-03-15 08:55:00
Протокол № 1 и Решение №222/30.03.2018г. по покана № 1068/15.03.2018г. 2018-03-30 11:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-05-09 12:10:00
договор № РОП- 47-18 към покана изх. № 1068/ 15.03.2018г. 2018-05-09 12:15:00
договор № РОП- 48-18 към покана изх. № 1068/ 15.03.2018г. 2018-05-09 12:20:00
договор № РОП- 49-18 към покана изх. № 1068/ 15.03.2018г. 2018-05-09 12:25:00
Покана по Изх.№ 1979/18.05.2018г. 2018-05-18 08:40:00
Покана по Изх.№ 2028/22.05.2018г. 2018-05-22 10:50:00
Решение № 387 за класиране и Протокол № 1 на оценителна комисия по покана изх. № 1979/18.05.2018 г. 2018-06-01 08:45:00
Решение № 394 за класиране и Протокол № 1 по покана 2028/22.05.2018 г. 2018-06-05 14:30:00
Покана по Изх.№ 2698/17.07.2018г. 2018-07-17 14:40:00
договор № РОП- 75-18 към покана изх. № 2028/ 22.05.2018г. 2018-07-25 11:35:00
договор № РОП- 76-18 към покана изх. № 2028/ 22.05.2018г. 2018-07-25 11:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА по покана 2028/22.05.2018 2018-07-25 11:45:00
Решение № 562 за класиране и Протокло № 1 по покана изх. № 2698/02.08.2018 г. 2018-08-02 15:15:00
договор № РОП- 80-18 и анекс към покана изх. № 1979/ 18.05.2018г. 2018-08-14 11:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА по покана 1979/18.05.2018 2018-08-14 11:20:00
Покана по Изх.№ 3081/17.08.2018г. 2018-08-17 09:15:00
Решение № 645 за класиране и Протокол № 1 на оценителна комисия по покана 3081/17.08.2018 г. 2018-09-12 15:00:00
договор № РОП- 86-18 към покана изх. № 2698/ 17.07.2018г. 2018-09-25 12:05:00
договор № РОП- 87-18 към покана изх. № 2698/ 17.07.2018г. 2018-09-25 12:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА по покана 2698/17.07.2018 2018-09-25 12:15:00
Покана по Изх.№ 3647/10.10.2018г. 2018-10-10 09:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-10-19 09:20:00
Договор РОП-106-18 по покана изх. № 3081/17.08.2018г. 2018-10-19 09:25:00
Решение № 808 за класиране и Протокол № 1 на оценителната комисия по покана изх. № 3647/10.10.2018 г. 2018-10-23 15:20:00
Покана по Изх.№ 3930/31.10.2018г. 2018-10-31 12:15:00
Решение № 868 за класиране и Протокол № 1 по покана изх. № 3930/31.10.2018 г. 2018-11-08 14:55:00
Покана по Изх.№ 4343/30.11.2018г. 2018-11-30 09:10:00
Договор РОП-164-18 2018-11-30 11:15:00
Договор РОП-163-18 2018-11-30 11:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-11-30 11:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2018-12-07 15:15:00
Договор РОП-168-18 по покана изх. № 3930/31.10.2018г. 2018-12-07 15:25:00
Договор РОП-167-18 по покана изх. № 3930/31.10.2018 2018-12-07 15:30:00
Покана по Изх.№ 4533/13.12.2018г. 2018-12-13 13:30:00
Протокол № 1 и Решение №956/13.12.2018г. по покана № 4343/30.11.2018г. 2018-12-13 13:45:00
Протокол № 1 и Решение №990/31.12.2018г. по покана № 4533/13.12.2018г. 2018-12-31 14:05:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-01-17 13:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2019-01-17 13:10:00
Договор РОП-02-19 2019-01-17 13:15:00
Договор РОП-03-19 2019-01-17 13:20:00
Договор № РОП-17-16 От дата: 2016-03-23 2016-03-25 10:33:00
Плащане по договор №: РОП-17-16 От дата: 2016-03-23 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: РОП-17-16 От дата: 2016-03-23 2016-05-04 00:00:00
Договор № РОП-26-16 От дата: 2016-04-25 2016-04-25 10:25:00
Договор № РОП-25-16 От дата: 2016-04-25 2016-04-25 16:40:00
Договор № РОП-30-16 От дата: 2016-05-04 2016-05-10 14:50:00
Договор № РОП-34-16 От дата: 2016-05-09 2016-05-11 10:17:00
Договор № РОП-66-16 От дата: 2016-07-12 2016-07-12 16:04:00
Договор № РОП-100-16 От дата: 2016-08-30 2016-09-02 15:25:00
Договор № РОП-117-16 От дата: 2016-09-07 2016-09-07 10:28:00
Договор № роп-196-16 От дата: 2016-11-17 2016-11-17 12:25:00
Договор № РОП-02-17 към покана с изх. №4162 От дата: 2017-01-23 2017-01-25 15:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив” 2016-02-12 10:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив” 2016-02-17 13:00:00

<-- Обратно към поръчки