Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Инженеринг (проектиране и строителство) за обособяване на сектор за стереотактична радиохирургия

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-06-15 12:55:00
№ 20150611RMSc2657495

Описание:Документи
00362015151306_DU.zip

ПубликацияДата
Решение за изменение 2015-07-13 14:30:00
информация за хода на процедурата при производство на обжалване 2015-07-15 15:05:00
Решение за изменение 2015-07-17 08:55:00
Решение за изменение 2015-07-24 10:10:00
Решение за изменение 2015-07-31 15:25:00
Решение за изменение 2015-08-04 13:35:00
Решение за изменение 2015-08-10 13:55:00
Решение за изменение 2015-08-17 09:30:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2015-08-26 19:00:00
Протоколи на оценителната комисия 2015-09-24 14:40:00
Решение за определяне на изпълнител 2015-09-24 15:25:00
Договор № ОП-100-15 От дата: 2015-09-18 2015-09-28 16:50:00
Плащане по договор №: ОП-100-15 От дата: 2015-09-18 2015-11-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-15 От дата: 2015-09-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-15 От дата: 2015-09-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-15 От дата: 2015-09-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-15 От дата: 2015-09-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-15 От дата: 2015-09-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-15 От дата: 2015-09-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-15 От дата: 2015-09-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-15 От дата: 2015-09-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-100-15 От дата: 2015-09-18 2016-04-08 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Инженеринг (проектиране и строителство) за обособяване на сектор за стереотактична радиохирургия 2015-11-02 11:05:00

<-- Обратно към поръчки