Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив.

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-05-08 14:55:00
№ 20150406LJHC2422176

Описание:Документи
40162015081405_хигиена -2015.zip

ПубликацияДата
Протокол №1 2015-07-07 14:50:00
Протокол №2 2015-07-20 16:05:00
Протокол 3 2015-09-10 11:35:00
Протокол №4 2015-10-15 12:10:00
Протокол №5 2015-10-26 13:25:00
Покана 2015-10-27 15:45:00
Протокол №7 2015-12-28 14:55:00
Протокол 8 2015-12-28 15:05:00
Протокол №9 2015-12-28 15:10:00
решение 2015-12-28 15:20:00
Протокол 6 2015-12-28 11:50:00
Обявление за възложена поръчка 2016-02-29 13:30:00
Обявление за възложена поръчка 2016-03-16 13:35:00
Информация за изпълнен договор 2019-01-25 14:10:00
Договор № ОП-10-16 От дата: 2016-02-23 2016-03-01 13:47:00
Договор № ОП-11-16 От дата: 2016-02-23 2016-03-01 14:07:00
Договор № ОП-09-16 От дата: 2016-02-23 2016-03-01 14:13:00
Договор № ОП-08-16 От дата: 2016-02-23 2016-03-01 14:16:00
Договор № ОП-07-16 От дата: 2016-02-23 2016-03-01 14:20:00
Договор № ОП-12-16 От дата: 2016-02-23 2016-03-01 14:21:00
Договор № ОП-13-16 От дата: 2016-02-29 2016-03-12 14:00:00
Договор № ОП-15-16 От дата: 2016-03-12 2016-03-12 14:04:00
Договор № ОП-14-16 От дата: 2016-03-12 2016-03-12 14:06:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив. 2016-02-19 11:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив. 2016-03-02 14:51:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив. 2016-03-02 14:51:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив. 2016-03-02 14:52:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив. 2016-03-02 14:52:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив. 2016-03-02 14:53:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив. 2016-03-02 14:53:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив. 2016-03-02 14:57:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив. 2016-03-02 14:57:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив. 2016-03-02 14:58:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив. 2016-03-02 14:58:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив. 2016-03-02 14:59:00

<-- Обратно към поръчки