Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-03-13 09:15:00
№ 20150316xcpq2400749

Описание:

Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив (поръчката е открита преди 01.10.2014 г.)


ПубликацияДата
възстановена гаранция за участие 2015-03-31 17:35:00
Договор № ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-03-13 09:45:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-17-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-18-15 От дата: 2015-02-18 2015-03-13 09:50:00
Плащане по договор №: ОП-18-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-18-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Договор № ОП-19-15 От дата: 2015-02-18 2015-03-13 09:55:00
Договор № ОП-20-15 От дата: 2015-02-18 2015-03-13 10:15:00
Плащане по договор №: ОП-20-15 От дата: 2015-02-18 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-20-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-20-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-20-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-20-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-20-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-20-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-20-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-20-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-20-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-20-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-20-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-20-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-20-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-20-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-20-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Договор № ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2015-03-13 10:30:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-21-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-03-13 10:55:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-22-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Договор № ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2015-03-13 11:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-23-15 От дата: 2015-02-18 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-03-13 11:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-24-15 От дата: 2015-02-18 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-03-13 11:05:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-26-15 От дата: 2015-02-26 2015-12-08 00:00:00
Договор № ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2015-03-13 11:35:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-27-15 От дата: 2015-02-26 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2015-03-13 11:35:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-28-15 От дата: 2015-02-26 2016-03-11 00:00:00
Договор № ОП-37-15 От дата: 2015-04-24 2015-05-15 15:45:00
Плащане по договор №: ОП-37-15 От дата: 2015-04-24 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-37-15 От дата: 2015-04-24 2016-05-04 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив 2015-12-30 10:20:00

<-- Обратно към поръчки