Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лабораторни консумативи и реактиви

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-28 10:40:00
№ 20150313wMmk2368569

Описание:

Поръчката е открита преди 01.10.2014г.


ПубликацияДата
възстановена гаранция за участие 2015-02-19 10:25:00
възстановена гаранция за участие 2015-02-25 15:50:00
възстановена гаранция за участие 2015-02-24 12:25:00
Договор № ОП-04-15 От дата: 2015-01-19 2015-01-29 15:25:00
Договор № ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-01-29 15:30:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-05-15 От дата: 2015-01-19 2015-12-08 00:00:00
Договор № ОП-06-15 От дата: 2015-01-19 2015-01-29 15:30:00
Плащане по договор №: ОП-06-15 От дата: 2015-01-19 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-06-15 От дата: 2015-01-19 2016-05-04 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-06-15 2016-03-07 14:55:00
Договор № ОП-07-15 От дата: 2015-01-19 2015-01-29 15:40:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-07-15 2016-03-07 14:55:00
Договор № ОП-08-15 От дата: 2015-01-19 2015-01-29 15:45:00
Плащане по договор №: ОП-08-15 От дата: 2015-01-19 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-08-15 От дата: 2015-01-19 2016-03-11 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-08-15 2016-04-01 15:25:00
Договор № ОП-09-15 От дата: 2015-01-19 2015-01-29 15:50:00
Плащане по договор №: ОП-09-15 От дата: 2015-01-19 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-09-15 От дата: 2015-01-19 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-09-15 От дата: 2015-01-19 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-09-15 От дата: 2015-01-19 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-09-15 От дата: 2015-01-19 2016-01-08 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-09-15 2016-03-07 15:00:00
Договор № ОП-10-15 От дата: 2015-01-19 2015-01-29 15:55:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-10-15 2016-03-07 15:00:00
Договор № ОП-11-15 От дата: 2015-01-26 2015-01-29 16:00:00
Плащане по договор №: ОП-11-15 От дата: 2015-01-26 2015-11-19 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-11-15 2016-03-07 15:00:00
Договор № ОП-12-15 От дата: 2015-01-26 2015-01-29 16:05:00
Плащане по договор №: ОП-12-15 От дата: 2015-01-26 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-12-15 От дата: 2015-01-26 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-12-15 От дата: 2015-01-26 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-12-15 От дата: 2015-01-26 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-12-15 От дата: 2015-01-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-12-15 От дата: 2015-01-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-12-15 От дата: 2015-01-26 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-12-15 От дата: 2015-01-26 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-12-15 От дата: 2015-01-26 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-12-15 От дата: 2015-01-26 2016-05-04 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-12-15 2016-03-07 15:00:00
Договор № ОП-13-15 От дата: 2015-01-26 2015-01-29 16:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-13-15 2016-03-07 15:00:00

<-- Обратно към поръчки