Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на работно облекло и медицински обувки за персонала на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-29 15:00:00
№ 20150313XPVL2370187

Описание:

Поръчката е открита преди 01.10.2014 г.


ПубликацияДата
Договор № ОП-02-15 От дата: 2015-01-09 2015-01-29 15:00:00
Плащане по договор №: ОП-02-15 От дата: 2015-01-09 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-02-15 От дата: 2015-01-09 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-02-15 От дата: 2015-01-09 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-02-15 От дата: 2015-01-09 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-02-15 От дата: 2015-01-09 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-02-15 От дата: 2015-01-09 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-02-15 От дата: 2015-01-09 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-02-15 От дата: 2015-01-09 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-02-15 От дата: 2015-01-09 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-02-15 От дата: 2015-01-09 2016-05-04 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-02-15 2016-02-29 15:05:00
Договор № ОП-03-15 От дата: 2015-01-09 2015-01-29 15:15:00
Плащане по договор №: ОП-03-15 От дата: 2015-01-09 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-03-15 От дата: 2015-01-09 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-03-15 От дата: 2015-01-09 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-03-15 От дата: 2015-01-09 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-03-15 От дата: 2015-01-09 2016-01-08 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на работно облекло и медицински обувки за персонала на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД” 2016-04-22 14:41:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на работно облекло и медицински обувки за персонала на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД” 2016-04-22 14:42:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на работно облекло и медицински обувки за персонала на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД” 2016-04-22 14:44:00

<-- Обратно към поръчки