Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД – гр. Пловдив

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-29 09:50:31
№ 20150129oRjt2242561

Описание:

Поръчката е открита преди 01.10.2014г.


ПубликацияДата
възстановена гаранция за участие 2015-02-23 15:00:00
Договор № ОП-14-15 От дата: 2015-01-29 2015-01-29 09:50:00
Плащане по договор №: ОП-14-15 От дата: 2015-01-29 2015-09-18 13:00:00
Плащане по договор №: ОП-14-15 От дата: 2015-01-29 2015-09-18 09:00:00
Плащане по договор №: ОП-14-15 От дата: 2015-01-29 2015-10-20 13:00:00
Плащане по договор №: ОП-14-15 От дата: 2015-01-29 2015-10-20 09:00:00
Плащане по договор №: ОП-14-15 От дата: 2015-01-29 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-14-15 От дата: 2015-01-29 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-14-15 От дата: 2015-01-29 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-14-15 От дата: 2015-01-29 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-14-15 От дата: 2015-01-29 2015-12-09 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-14-15 От дата: 2015-01-29 2016-01-12 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-14-15 От дата: 2015-01-29 2016-01-12 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-14-15 От дата: 2015-01-29 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-14-15 От дата: 2015-01-29 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-14-15 От дата: 2015-01-29 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-14-15 От дата: 2015-01-29 2016-04-08 00:00:00

<-- Обратно към поръчки