Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-30 15:04:30
№ 20150128OuZD2237169

Описание:

Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, обосбени в 12 самостоятелни позиции


Документи
49192015301501_docs.zip

ПубликацияДата
Решение за изменение 2015-02-13 15:35:00
Протокол 1 от 30.03.2015 2015-04-28 11:50:00
Покана изх. № 2367/19.06.2015 2015-06-19 17:30:00
Решение за класиране и протоколи 2015-07-17 15:30:00
Частично прекратяване 2015-07-31 15:30:00
Обявление за възложена поръчка 2015-09-12 14:05:00
Обявление за възложена поръчка 2015-09-28 14:05:00
Обявление за възложена поръчка 2015-10-02 14:05:00
Договор № ОП-81-15 От дата: 2015-09-11 2015-09-12 12:50:00
Плащане по договор №: ОП-81-15 От дата: 2015-09-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-81-15 От дата: 2015-09-11 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-81-15 От дата: 2015-09-11 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-81-15 От дата: 2015-09-11 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-81-15 От дата: 2015-09-11 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-81-15 От дата: 2015-09-11 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-81-15 От дата: 2015-09-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-81-15 От дата: 2015-09-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-81-15 От дата: 2015-09-11 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-81-15 От дата: 2015-09-11 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-102-15 От дата: 2015-09-25 2015-09-28 10:36:00
Плащане по договор №: ОП-102-15 От дата: 2015-09-25 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-102-15 От дата: 2015-09-25 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-102-15 От дата: 2015-09-25 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-102-15 От дата: 2015-09-25 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-102-15 От дата: 2015-09-25 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-102-15 От дата: 2015-09-25 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-102-15 От дата: 2015-09-25 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-107-15 От дата: 2015-10-01 2015-10-01 12:55:00
Плащане по договор №: ОП-107-15 От дата: 2015-10-01 2016-03-11 00:00:00
Договор № ОП-108-15 От дата: 2015-10-01 2015-10-01 13:05:00
Плащане по договор №: ОП-108-15 От дата: 2015-10-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-108-15 От дата: 2015-10-01 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-108-15 От дата: 2015-10-01 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-108-15 От дата: 2015-10-01 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-108-15 От дата: 2015-10-01 2016-05-04 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив 2015-08-20 13:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив 2015-08-20 13:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив 2015-08-20 13:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив 2015-08-20 13:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив 2015-08-20 13:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив 2015-11-02 10:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив 2015-11-02 10:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив 2015-11-02 10:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив 2015-11-02 10:35:00

<-- Обратно към поръчки