Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на отделение по „Трансфузионна хематология“ при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД гр. Пловдив

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-19 16:01:41
№ 20141219ufKh1975934

Описание:Документи
09432014191612_Трансфузионна хематология-2015.7z

ПубликацияДата
Покана отваряне цени 2015-04-20 10:10:00
Решение за класиране 2015-04-30 14:05:00
Възст. гаранции за участие 2015-07-08 14:50:00
Информация за изпълнен договор 2018-12-12 10:10:00
Договор № ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2015-06-25 14:15:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-66-15 От дата: 2015-06-25 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-67-15 От дата: 2015-06-25 2015-06-25 14:20:00
Плащане по договор №: ОП-67-15 От дата: 2015-06-25 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-67-15 От дата: 2015-06-25 2016-05-04 00:00:00

<-- Обратно към поръчки