Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на канцеларски офис материали и консумативи

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-18 14:25:00
№ 20141219MvTG1932617

Описание:

ПОръчката е отктиа преди 01.10.2014г.


ПубликацияДата
възстановена гаранция за участие 2014-12-02 15:15:00
възстановена гаранция за участие 2015-01-05 12:05:00
Договор № ОП-193-14 От дата: 2014-12-03 2014-12-29 09:05:00
Плащане по договор №: ОП-193-14 От дата: 2014-12-03 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-193-14 От дата: 2014-12-03 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-193-14 От дата: 2014-12-03 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-193-14 От дата: 2014-12-03 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-193-14 От дата: 2014-12-03 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-193-14 От дата: 2014-12-03 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-193-14 От дата: 2014-12-03 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-193-14 От дата: 2014-12-03 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-193-14 От дата: 2014-12-03 2015-12-08 00:00:00
Договор № ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2014-12-19 09:10:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-189-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2014-12-19 09:35:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-191-14 От дата: 2014-11-20 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-190-14 От дата: 2014-11-20 2014-12-19 09:45:00
Плащане по договор №: ОП-190-14 От дата: 2014-11-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-190-14 От дата: 2014-11-20 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-190-14 От дата: 2014-11-20 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-190-14 От дата: 2014-11-20 2015-10-16 00:00:00

<-- Обратно към поръчки