Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, предназначени за лечение на онкологични заболявания"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-11 17:00:00
№ 20141211tPQZ1844936

Описание:

„Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, предназначени за лечение на онкологични заболявания"


Документи
43532014111712_web ONKO 14_2.zip

ПубликацияДата
Покана за отваряне на ценови предложения 2015-03-19 18:00:00
Протокол на Комисията 2015-05-15 11:30:00
Решение 2015-05-15 11:30:00
Договор за изпълнение на поръчката 2015-07-22 15:50:00
Договор за изпълнение на поръчката 2015-07-22 16:00:00
Договор за изпълнение на поръчката 2015-07-22 16:00:00
Договор за изпълнение на поръчката 2015-07-22 16:00:00
Договор за изпълнение на поръчката 2015-07-22 16:00:00
Договор за изпълнение на поръчката 2015-08-03 16:20:00
Договор за изпълнение на поръчката 2015-08-03 16:20:00
Договор № ОП-70-15 От дата: 2015-07-01 2015-07-22 15:40:00
Плащане по договор №: ОП-70-15 От дата: 2015-07-01 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-70-15 От дата: 2015-07-01 2016-01-08 00:00:00
Договор № ОП-71-15 От дата: 2015-07-01 2015-07-22 15:40:00
Договор № ОП-72-15 От дата: 2015-07-01 2015-07-22 15:50:00
Плащане по договор №: ОП-72-15 От дата: 2015-07-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-72-15 От дата: 2015-07-01 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-72-15 От дата: 2015-07-01 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-72-15 От дата: 2015-07-01 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-72-15 От дата: 2015-07-01 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-73-15 От дата: 2015-07-01 2015-07-22 15:50:00
Плащане по договор №: ОП-73-15 От дата: 2015-07-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-73-15 От дата: 2015-07-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-73-15 От дата: 2015-07-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-73-15 От дата: 2015-07-01 2016-01-08 00:00:00
Договор № ОП-75-15 От дата: 2015-07-14 2015-07-22 15:50:00
Плащане по договор №: ОП-75-15 От дата: 2015-07-14 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-75-15 От дата: 2015-07-14 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-75-15 От дата: 2015-07-14 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-75-15 От дата: 2015-07-14 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-75-15 От дата: 2015-07-14 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-133-15 От дата: 2015-12-02 2015-12-10 11:20:00
Договор № ОП-78-15 От дата: 2015-07-30 2015-08-13 12:05:00
Плащане по договор №: ОП-78-15 От дата: 2015-07-30 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-15 От дата: 2015-07-30 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-15 От дата: 2015-07-30 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-15 От дата: 2015-07-30 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-78-15 От дата: 2015-07-30 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-79-15 От дата: 2015-07-30 2015-08-13 12:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, предназначени за лечение на онкологични заболявания" 2015-08-13 14:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, предназначени за лечение на онкологични заболявания" 2015-08-13 14:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, предназначени за лечение на онкологични заболявания" 2015-08-07 14:45:00

<-- Обратно към поръчки