Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД, гр. Пловдив

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-11-19 12:01:04
№ 20141119pmgE962064

Описание:

Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД, гр. Пловдив (Договорът е сключен преди 01.10.2014 г.)


ПубликацияДата
Договор № ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2014-11-19 12:00:00
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-63-13 От дата: 2013-05-31 2015-04-20 00:00:00
Договор № ОП-30-13 От дата: 2013-05-10 2013-05-10 14:55:00
Плащане по договор №: ОП-30-13 От дата: 2013-05-10 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-30-13 От дата: 2013-05-10 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-30-13 От дата: 2013-05-10 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2013-05-10 15:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-13 От дата: 2013-05-10 2015-11-19 00:00:00
Договор № ОП-37-13 От дата: 2013-05-10 2013-05-10 15:05:00
Плащане по договор №: ОП-37-13 От дата: 2013-05-10 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-37-13 От дата: 2013-05-10 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-37-13 От дата: 2013-05-10 2015-10-16 00:00:00
Договор № ОП-46-13 От дата: 2013-05-18 2013-05-18 15:05:00
Договор № ОП-45-13 От дата: 2013-05-18 2013-05-18 15:10:00
Плащане по договор №: ОП-45-13 От дата: 2013-05-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-45-13 От дата: 2013-05-18 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-45-13 От дата: 2013-05-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-45-13 От дата: 2013-05-18 2015-12-08 00:00:00
Договор № ОП-47-13 От дата: 2013-05-18 2013-05-18 15:10:00
Плащане по договор №: ОП-47-13 От дата: 2013-05-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-47-13 От дата: 2013-05-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-47-13 От дата: 2013-05-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-47-13 От дата: 2013-05-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-47-13 От дата: 2013-05-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-47-13 От дата: 2013-05-18 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-47-13 От дата: 2013-05-18 2015-12-08 00:00:00
Договор № ОП-42-13 От дата: 2013-05-18 2014-10-01 15:35:00

<-- Обратно към поръчки