Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на дезинфектанти

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-11-13 14:59:41
№ 20141113rMuN883428

Описание:

Доставка на дезинфектанти (поръчката е открита преди 01.10.2014 г.)


ПубликацияДата
Възстановени гаранции 2014-11-11 10:40:00
възстановена гаранция за участие 2014-12-01 19:45:00
Договор № ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2014-11-06 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-180-14 От дата: 2014-11-06 2016-03-11 00:00:00

<-- Обратно към поръчки