Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати )

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-11-13 14:04:28
№ 20141113KpOP860589

Описание:

Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати (поръчката е открита преди 01.10.2014 г.)


ПубликацияДата
възстановена гаранция за изпълнение 2015-01-05 10:45:00
Договор № ОП-183-14 От дата: 2014-11-10 2014-11-10 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-183-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-183-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-183-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-183-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-183-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-183-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-183-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-183-14 2016-04-25 11:50:00
Договор № ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2014-11-10 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-181-14 От дата: 2014-11-10 2016-01-08 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-181-14 2016-04-25 11:50:00
Договор № ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2014-11-10 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-11-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-11-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-11-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-184-14 От дата: 2014-11-10 2016-05-04 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-184-14 2016-04-25 11:50:00
Договор № ОП-186-14 От дата: 2014-11-11 2014-11-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-186-14 От дата: 2014-11-11 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-186-14 От дата: 2014-11-11 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-186-14 От дата: 2014-11-11 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-186-14 От дата: 2014-11-11 2015-06-19 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-186-14 2016-04-25 11:50:00
Договор № ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2014-11-10 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-182-14 От дата: 2014-11-10 2016-04-08 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-182-14 2016-04-25 11:50:00
Договор № ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2014-11-10 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-185-14 От дата: 2014-11-10 2016-03-11 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-185-14 2016-04-25 11:50:00
Договор № ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2014-12-12 15:50:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2015-11-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2015-11-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2015-11-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2015-11-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2015-11-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2015-11-01 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-187-14 От дата: 2014-11-13 2016-04-08 00:00:00

<-- Обратно към поръчки