Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-11-20 13:52:07
№ 20141107TvbW181835

Описание:Документи
43052014211511_ПМ.zip

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ №1 2015-02-20 10:55:00
Протокол №2 2015-03-12 15:40:00
Протокол №3 2015-04-14 12:05:00
Протокол 2015-07-07 14:45:00
Покана 2015-07-07 14:45:00
Протокол 5 2015-07-31 12:05:00
Протокол 2015-08-10 13:55:00
Протокол 2015-08-10 14:10:00
Решение 2015-08-10 14:35:00
Частично прекратяване 2015-08-11 13:25:00
Частично прекратяване 2015-08-11 13:25:00
Решение 2015-09-03 15:40:00
Договор № ОП-110-15 От дата: 2015-10-06 2015-10-09 13:41:00
Плащане по договор №: ОП-110-15 От дата: 2015-10-06 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-110-15 От дата: 2015-10-06 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-110-15 От дата: 2015-10-06 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-110-15 От дата: 2015-10-06 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-111-15 От дата: 2015-10-06 2015-10-09 13:48:00
Договор № ОП-113-15 От дата: 2015-10-06 2015-10-12 09:27:00
Договор № ОП-112-15 От дата: 2015-10-06 2015-10-09 13:53:00
Плащане по договор №: ОП-112-15 От дата: 2015-10-06 2016-03-11 00:00:00
Договор № ОП-114-15 От дата: 2015-10-06 2015-10-09 13:55:00
Договор № ОП-109-15 От дата: 2015-10-06 2015-10-09 13:56:00
Договор № ОП-115-15 От дата: 2015-10-06 2015-10-12 09:09:00
Плащане по договор №: ОП-115-15 От дата: 2015-10-06 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-15 От дата: 2015-10-06 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-15 От дата: 2015-10-06 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-15 От дата: 2015-10-06 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-15 От дата: 2015-10-06 2016-05-04 00:00:00
Договор № ОП-116-15 От дата: 2015-10-06 2015-10-15 12:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-05 10:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-05 11:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-05 11:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-10-05 11:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-11-10 10:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-11-10 10:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-11-10 10:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-11-10 10:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-11-10 10:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-11-10 10:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив” 2015-12-01 11:10:00

<-- Обратно към поръчки