Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изработка, доставка и монтаж на нестандартно мебелно обзавеждане от ПДЧ (по индивидуални размери на възложителя) за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-11-06 11:11:42
№ 20141105YLAR170627

Описание:

Изработка, доставка и монтаж на нестандартно мебелно обзавеждане от ПДЧ (по индивидуални рзмери на възложителя) за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД гр. Пловдив.


Документи
58272015171406_Mebeli.rar

ПубликацияДата
Протокол от 09.02.2015г. 2015-02-12 16:15:00
Покана за отваряне на цени 2015-03-31 15:25:00
Решение за класиране и пртоколи 2015-04-22 14:09:00
Информация за изпълнен договор 2018-12-12 10:10:00
Договор № ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-06-17 15:57:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-52-15 От дата: 2015-05-25 2016-05-04 00:00:00

<-- Обратно към поръчки