Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински газове за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-23 13:05:00
№ 20141021mUMS92653

Описание:

Доставка на медицински газове


Документи
54342014230910_мед. газове.zip

ПубликацияДата
Друго 2014-12-04 15:20:00
Протокол №2 2014-12-05 14:10:00
Протокол №3 2015-01-15 16:00:00
Покана 2015-01-15 16:05:00
Протокол №4 2015-02-16 13:05:00
Решение за класиране 2015-02-16 17:55:00
възстановена гаранция за участие 2015-03-31 17:30:00
гаранция за участие 2015-04-30 10:55:00
Договор № ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-04-29 10:15:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-09-18 13:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-09-18 09:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-09-18 09:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-09-18 10:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-09-18 09:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-09-18 10:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-09-18 10:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-09-18 10:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-09-18 10:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-09-18 10:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-09-18 10:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-09-18 09:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-09-18 09:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 09:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 09:25:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 09:25:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 09:25:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 09:25:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 09:25:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 09:25:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 10:25:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 10:25:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 10:25:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 09:25:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 14:25:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 10:25:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 09:25:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 09:25:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 10:25:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-10-20 09:25:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-11-19 09:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-11-19 11:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-38-15 От дата: 2015-04-27 2016-05-04 00:00:00

<-- Обратно към поръчки