Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Строително – монтажни работи и строително - ремонтни работи по болнични звена и обекти в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, обособени в 12 позиции, съгласно Приложение № 2 – Количествени сметки

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-22 15:55:00
№ 20141021RGSe82971

Описание:

Строително – монтажни работи и строително - ремонтни работи по болнични звена и обекти в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, обособени в 12 позиции, съгласно Приложение № 2 – Количествени сметки


Документи
09482014221610_dokumentacia.zip

ПубликацияДата
Отговор за запитване 2014-11-03 12:15:00
Отговор за запитване 2014-11-05 15:20:00
Отговор на запитване 2014-11-06 15:50:00
Отговор на въпрос 2014-11-12 15:05:00
Протокол № 1 от 20.11.2014 2014-11-27 15:50:00
Покана 2015-01-21 18:35:00
Решение за класиране и протоколи 2015-02-11 19:55:00
Решение 2015-04-16 18:00:00
възст.гаранции за участие 2015-03-31 17:25:00
Гаранция за участие 2015-04-30 14:25:00
Гаранция за участие 2015-04-15 14:30:00
Гаранция за участие 2015-05-31 14:45:00
Гаранция за участие 2015-06-10 14:50:00
Информация за изпълнение на договор 2017-04-21 15:55:00
Информация за изпълнение на договор 2017-05-11 15:55:00
Договор № ОП-29-15 От дата: 2015-04-01 2015-04-01 10:30:00
Плащане по договор №: ОП-29-15 От дата: 2015-04-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-29-15 От дата: 2015-04-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-29-15 От дата: 2015-04-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-29-15 От дата: 2015-04-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-29-15 От дата: 2015-04-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-29-15 От дата: 2015-04-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-29-15 От дата: 2015-04-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-29-15 От дата: 2015-04-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-29-15 От дата: 2015-04-01 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-31-15 От дата: 2015-04-01 2015-04-02 09:45:00
Плащане по договор №: ОП-31-15 От дата: 2015-04-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-31-15 От дата: 2015-04-01 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-31-15 От дата: 2015-04-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-31-15 От дата: 2015-04-01 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-31-15 От дата: 2015-04-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-31-15 От дата: 2015-04-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-31-15 От дата: 2015-04-01 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-31-15 От дата: 2015-04-01 2015-11-19 00:00:00
Договор № ОП-34-15 От дата: 2015-04-15 2015-04-15 15:15:00
Плащане по договор №: ОП-34-15 От дата: 2015-04-15 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-15 От дата: 2015-04-15 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-34-15 От дата: 2015-04-15 2015-10-16 00:00:00
Договор № ОП-41-15 От дата: 2015-05-12 2015-05-12 15:15:00
Плащане по договор №: ОП-41-15 От дата: 2015-05-12 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-41-15 От дата: 2015-05-12 2015-10-20 10:45:00
Плащане по договор №: ОП-41-15 От дата: 2015-05-12 2015-10-20 10:25:00
Плащане по договор №: ОП-41-15 От дата: 2015-05-12 2015-10-20 09:25:00
Плащане по договор №: ОП-41-15 От дата: 2015-05-12 2015-10-20 09:25:00
Договор № ОП-51-15 От дата: 2015-05-20 2015-05-20 13:00:00
Плащане по договор №: ОП-51-15 От дата: 2015-05-20 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-51-15 От дата: 2015-05-20 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-51-15 От дата: 2015-05-20 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-51-15 От дата: 2015-05-20 2015-10-20 10:25:00
Плащане по договор №: ОП-51-15 От дата: 2015-05-20 2015-10-20 10:25:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-51-15 2015-10-01 11:25:00
Договор № ОП-53-15 От дата: 2015-05-25 2015-05-25 10:28:00
Плащане по договор №: ОП-53-15 От дата: 2015-05-25 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-53-15 От дата: 2015-05-25 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-53-15 От дата: 2015-05-25 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-53-15 От дата: 2015-05-25 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-53-15 От дата: 2015-05-25 2015-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-53-15 От дата: 2015-05-25 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-53-15 От дата: 2015-05-25 2016-01-08 00:00:00

<-- Обратно към поръчки