Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив предназначени за онкологични заболявания

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-12-16 00:00:00
№ 20131216IXXC67677732

Описание:

ПубликацияДата
Договор № ОП-120-14 От дата: 2014-06-25 2014-06-25 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-14 От дата: 2014-06-25 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-14 От дата: 2014-06-25 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-14 От дата: 2014-06-25 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-120-14 От дата: 2014-06-25 2015-05-20 00:00:00
Договор № ОП-114-14 От дата: 2014-06-12 2014-06-12 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-114-14 От дата: 2014-06-12 2015-03-20 00:00:00
Договор № ОП-115-14 От дата: 2014-06-12 2014-06-12 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-115-14 От дата: 2014-06-12 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-115-14 От дата: 2014-06-12 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-115-14 От дата: 2014-06-12 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-115-14 От дата: 2014-06-12 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-115-14 От дата: 2014-06-12 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-115-14 От дата: 2014-06-12 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-115-14 От дата: 2014-06-12 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-115-14 От дата: 2014-06-12 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-115-14 От дата: 2014-06-12 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-115-14 От дата: 2014-06-12 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-115-14 От дата: 2014-06-12 2015-03-20 00:00:00
Договор № ОП-116-14 От дата: 2014-06-12 2014-06-12 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-116-14 От дата: 2014-06-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-116-14 От дата: 2014-06-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-116-14 От дата: 2014-06-12 2015-04-20 00:00:00
Договор № ОП-113-14 От дата: 2014-06-12 2014-06-12 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-113-14 От дата: 2014-06-12 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-113-14 От дата: 2014-06-12 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-113-14 От дата: 2014-06-12 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-113-14 От дата: 2014-06-12 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-113-14 От дата: 2014-06-12 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-113-14 От дата: 2014-06-12 2016-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-113-14 От дата: 2014-06-12 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-113-14 От дата: 2014-06-12 2016-03-11 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-113-14 От дата: 2014-06-12 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-113-14 От дата: 2014-06-12 2016-04-08 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-113-14 От дата: 2014-06-12 2016-04-08 00:00:00
Договор № ОП-119-14 От дата: 2014-06-16 2014-06-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-14 От дата: 2014-06-16 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-14 От дата: 2014-06-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-14 От дата: 2014-06-16 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-14 От дата: 2014-06-16 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-14 От дата: 2014-06-16 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-119-14 От дата: 2014-06-16 2015-11-19 00:00:00
Договор № ОП-157-14 От дата: 2014-08-21 2014-08-21 00:00:00
Договор № ОП-156-14 От дата: 2014-08-21 2014-08-21 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-156-14 От дата: 2014-08-21 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-156-14 От дата: 2014-08-21 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-156-14 От дата: 2014-08-21 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-156-14 От дата: 2014-08-21 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-156-14 От дата: 2014-08-21 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-156-14 От дата: 2014-08-21 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-156-14 От дата: 2014-08-21 2015-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-156-14 От дата: 2014-08-21 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-156-14 От дата: 2014-08-21 2016-01-08 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-156-14 2016-02-10 15:22:00
Договор № ОП-162-14 От дата: 2014-09-09 2014-10-01 15:55:00
Плащане по договор №: ОП-162-14 От дата: 2014-09-09 2016-03-11 00:00:00

<-- Обратно към поръчки