Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на печатни бланки, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-12-14 00:00:00
№ 20131214OOdX92137565

Описание:

ПубликацияДата
Възстановяване на гаранции 2014-11-11 14:40:00
възстановена гаранция за изпълнение 2015-03-31 17:55:00
възстановена гаранция за изпълнение 2015-03-31 18:00:00
Договор № ОП-153-13 От дата: 2013-11-19 2013-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-153-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-153-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-153-13 От дата: 2013-11-19 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-153-13 От дата: 2013-11-19 2015-04-20 00:00:00
Договор № ОП-156-13 От дата: 2013-11-27 2013-11-27 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-156-13 От дата: 2013-11-27 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-156-13 От дата: 2013-11-27 2014-11-17 13:54:07
Договор № ОП-15-14 От дата: 2014-01-20 2014-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-15-14 От дата: 2014-01-20 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-15-14 От дата: 2014-01-20 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-15-14 От дата: 2014-01-20 2014-12-18 15:13:47
Плащане по договор №: ОП-15-14 От дата: 2014-01-20 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-15-14 От дата: 2014-01-20 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-15-14 От дата: 2014-01-20 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-15-14 От дата: 2014-01-20 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-15-14 От дата: 2014-01-20 2015-03-20 00:00:00
Договор № ОП-155-13 От дата: 2013-11-19 2013-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-13 От дата: 2013-11-19 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-155-13 От дата: 2013-11-19 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-155-13 От дата: 2013-11-19 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-155-13 От дата: 2013-11-19 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-155-13 От дата: 2013-11-19 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-155-13 От дата: 2013-11-19 2014-11-17 13:54:07
Плащане по договор №: ОП-155-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-155-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-155-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-155-13 От дата: 2013-11-19 2015-02-19 16:42:12
Плащане по договор №: ОП-155-13 От дата: 2013-11-19 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-13 От дата: 2013-11-19 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-13 От дата: 2013-11-19 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-13 От дата: 2013-11-19 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-13 От дата: 2013-11-19 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-155-13 От дата: 2013-11-19 2015-03-20 00:00:00
Договор № ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2013-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-01-19 15:15:36
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: ОП-154-13 От дата: 2013-11-19 2015-07-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на печатни бланки, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД 2015-05-04 18:14:29

<-- Обратно към поръчки